Lietuvos liaudies buities muziejaus bažnyčioje gegužės 29-ąją dieną bendruomenė susirinko į parodos „Dievdirvių skulptūrėlės iš senųjų koplytėlių ir koplytstulpių“ atidarymą. Parodos sumanytoja – vyresnioji muziejininkė Nijolė Andrejevienė pristatė parodą, kurioje eksponuojamos senųjų dievdirbių skulptūrėlės iš Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkinio, kuriame yra 178 eksponatai. Jos datuojamos XIX a. pabaiga ir XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Seniausia rinkinio skulptūrėlė – Pieta, atvežta iš Viekšnių apylinkių (Akmenės r.), išdrožta 1888 metais.

Skulptūrėlės buvo rastos Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos regionų vietovėse. Daugumą jų sudaro Švč. Mergelės Marijos, Kristaus temų skulptūrėlės, kurios buvo labiausiai paplitusios visoje Lietuvoje. Taip pat šventųjų vyrų ir moterų temos skulptūrėlės – Jono Nepomuko, Jurgio, Antano, Florijono, Kazimiero, Jono, Vincento, Juozapo, Pranciškaus, Nikodemo, Barboros, Agotos, Marijos Magdalenos, Daratos ir Angelų figūrėlės, kurios atspindi kiekvieno regiono dievdirbių pamėgtas temas, drožybos ir šventųjų vaizdavimo ypatumus.