Lietuvos liaudies buities muziejus skelbia viešą aukcioną parduoti 2 (du) arklius:

Nr. Arklio vardas Gimimo metai Veislė Pradinė kaina eurais
1. Brizas 2022.04.06 Lietuvos sunkieji 1050
2. Šelmis 2017.03.14 Stambieji žemaitukai 2950

Pirmasis aukcionas vyks 2022 m. spalio 22 d. 1000 val. adresu: L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje: ūkiniame kieme. Aukciono dalyvių registracijos pradžia – 0930 val. tuo pačiu adresu.

Už aukcioną atsakinga – Vaida Striukienė, Kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vedėja, J.Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel. 8 607 67017. Parduodamą biologinį turtą galima apžiūrėti 2022 m. spalio 17-18 d. nuo 1000 val. iki 1500 val., prieš tai suderinus su atsakingu asmeniu: Justina Jazdauskaite, būrelio vadove, mob. tel. 8 676 28808.

Dalyvius ir žiūrovus prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 3,00 Eur. Aukciono žiūrovo bilieto kaina – 1,00 Eur.

Už aukcione įsigytą turtą laimėtojas turi atsiskaityti iš karto arba per 3 darbo dienas.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinas aukcionas vyks 2022 m. spalio 27 d. 1000 val.  Aukciono dalyvių registracijos pradžia – 0930 val. tuo pačiu adresu. Parduodamą biologinį turtą galima apžiūrėti 2022 m. spalio 24 d. nuo 1000 val. iki 1500 val.

Su aukciono taisyklėmis galima susipažinti muziejaus svetainėje adresu: https://www.llbm.lt/nuostatai/.

R. Adomavičienės nuotrauka