„Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,

iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena“

Bernardas Brazdžionis

Gražų saulėtą penktadienį, spalio 12 dieną, pilnutėlėje Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios už mirusius ir gyvus muziejaus darbuotojus. Jas laikė Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas mons. teol. lic. Aurelijus Žukauskas. Visus sujaudino jautrus pamokslas apie mūsų muziejaus svarbą, muziejinio darbo prasmę, išlaikant lietuvių tautos tapatumo šaknis.

Muziejaus kolektyvo vardu dėkojame klebonui mons. teol. lic. A. Žukauskui.