Projekto tikslas – pristatyti Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografiniame miestelyje žydų buities ir bažnytinio meno ekspozicijas papildant jas naujais trūkstamais eksponatais. LLBM etnografiniame miestelyje lankytojams pristatoma didžiausia Lietuvoje nekilnojamojo paveldo objektų, susijusių su žydų kultūra, kolekcija. Miestelyje įrengtos arbatinės, traktieriaus, geležies krautuvės, saiko matų ekspozicijos.
Gavus finansavimą ir įgijus menorą, taurių, taurelių, druskinę, staliuką, 2 žvakides, etažerę atsiras galimybė įrengti žydo buto ekspoziciją ir padengti stalą Šabo vakarienei. XX a. I-IV dešimtmečių miestelio krautuvės ekspoziciją įrengti padės už gautas lėšas įgytos iškabos ir skardinės kavai. Dvi altoriaus žvakidės papildys miestelio bažnyčios interjerą, papuoš bažnyčios didįjį altorių, įrengtą pagal senąją liturgiją.
Įgyti eksponatai neabejotinai praturtins muziejaus miestelio ekspozicijas. Jas pamatys lankytojai iš Lietuvos ir viso pasaulio. 2012 m. muziejų aplankė ~80 000 lankytojų, iš jų ~5300 – iš užsienio.