Vytautas Stanikūnas „Lietuvos kaimo trobesiai“. 2016 m.

Leidinyje aprašoma tradicinių kaimo gyvenamųjų pastatų raida, parodomi jų regioniniai skirtumai. Autorius remiasi etnografiniais tyrimais bei žiniomis, sukauptomis kuriant Lietuvos liaudies buities muziejų ir ilgą laiką jam vadovaujant.