Šiais metais minime legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto gimimo 100-metį. Ta proga kviečiame kuo greičiau pagauti naujųjų mokslo metų ritmą ir negaišuojant prisijungti prie savitos pilietiškumo pamokos dar kitaip paminint šią ypatingą asmenybę ir jai skirtus metus!

 

2003 m. sukurtas filmas apie šio partizano šeimos likimą „Vienui vieni“ (rež. Jonas Vaitkus) filmuotas ir  Lietuvos liaudies buities muziejuje. Eilučių autorės atmintyje įsirėžusi viena akimirka iš to laiko. Vedant ekskursiją ir užsukus su lankytojų grupe į sodybą, kurioje dirbo filmavimo grupė, teko išklausyti įtikinamą vieno jos nario aiškinimą, kad ši muziejaus sodyba – tikrai toji, kurioje gimė partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas. Vienas ryškiausių kovotojų už Lietuvos laisvę gimė 1921 08 10 Juodbūdžio k. (Prienų r.), žuvo 1951 09 04 Pabartupyje (Kauno r.); palaidojimo vieta nežinoma.

Prisiminkime kai kuriuos istorinius faktus bei vietas, kuriose jie menininkų dėka buvo atgaivinti ir net žvilgtelėkime į kūrėjų darbo užkulisius! Nors daugelis muziejaus lankytojų  jau turbūt matę šį filmą, ypatingų metų proga siūlome peržvelgti šį įrašą, kuriame – filmavimo aikštelės užkulisiai.

Taip pat kviečiame atrasti atsakymą į klausimą. Vienoje gražiausių muziejaus vietų filmo kūrėjų iniciatyva laikinai atsirado kapinaitės, į kurias buvo nulydėtas herojaus tėtis ir kurių didžiausias kryžius dar keletą metų po filmavimo puošė kalvelę ąžuolų paunksmėje. Kuri tai vieta ir kas dabar stovi šioje vietoje (žr. nuotrauką apačioje)?

Kalvelė ir kryžius po filmo „Vienui vieni“ filmavimo.

 

Vyr. muziejininkė Vida Olechnovičienė