Salų II kaime – prasidėjo pokyčių metas

2015 metų lapkričio mėnesį buvo pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Lakaja“, kurioje numatyta restauruoti 6 statinius. Didesnėje sodyboje, kurią sudaro 5 pastatai – pirkia, svirnas su tvartu, tvartas, klojimas ir pirtis – bus išsaugoma autentiška architektūra ir interjeras. Mažesniosios Salų sodybos pirkia bus restauruojama, remiantis geriausiais senų pastatų restauravimo ir pritaikymo pavyzdžiais ir gerąja Norvegijos restauratorių patirtimi.


Daugiau

Lietuvos liaudies buities muziejuje vyko medžio meistrų mokymai

Lietuvos liaudies buities muziejuje 2015 m. rugsėjo 21-26 dienomis vyko „Tradicinių amatų meistrų mokymai“. Mokymai rengiami įgyvendinant projektą „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“ (projekto kodas: Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-099), kurį remia Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas, Lietuvos Respublika ir Lietuvos liaudies buities muziejus.


Daugiau

Projekto „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“ veiklų, skirtų plačiajai visuomenei, pradžia!

Lietuvos liaudies buities muziejus, įgyvendindamas projektą Nr. EEE–LT06–KM–01–K–01–099 „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“rengia tradicinių amatų meistrų mokymus bei organizuoja Visuomenės mokymus medinių pastatų išsaugojimo temomis Salų kaime, kurių metu plačioji visuomenė bus supažindinta su šio projekto veiklomis.


Daugiau