Medinio paveldo šventė – gegužės 20 dieną

Kas iš mūsų dar vaikystėje nėra statęsis sau namų?! Kokia tai buvo džiaugsminga ir kūrybinga veikla, kurią prisimename visą gyvenimą, nepaisant to, kokią profesiją vėliau būtume pasirinkę. Galima sakyti, kad kiekviename mūsų tūno statytojas – dailidė.


Daugiau

BALANDŽIO 25-27 D. VYKO MOKYMAI APIE MEDINIO PAVELDO TYRIMUS IR PRIEŽIŪRĄ

„Medinio architektūros paveldo tyrimai ir priežiūra“ mokymų metu per trisdešimtį dalyvių, t. y. kultūros paveldo specialistų, studentų, meistrų, savininkų, architektų ir muziejininkų išklausė keletą teorinių paskaitų, tačiau pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į medinio paveldo objekto in situ būklės įvertinimo, priežiūros ir tvarkybos plano rengimo svarbiausius praktinius aspektus.


Daugiau

Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą

MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO KONSERVAVIMO, TYRIMŲ IR MOKYMO CENTRO VYSTYMAS, PRITAIKANT BUVUSIO ARISTAVĖLĖS DVARO RŪMŲ PASTATĄ. Lietuvos liaudies buities muziejus, siekdamas reprezentuoti medinių dvarų sodybų architektūrą, 1987 m. įsigijo buvusio Aristavėlės dvaro medinius rūmus Kėdainių rajone, statytus apie 1700 m. Šiuo metu tai vieni iš nedaugelio išlikusių originalių XVIII a. pradžios medinių rūmų Lietuvos teritorijoje. Atlikus išsamius architektūrinius, archeologinius, vidaus polichromijos tyrimus bei projektavimo darbus, pastatas buvo išardytas ir pervežtas į muziejų, čia saugotas ir 2008-2010 m. pradėtas atkurti su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama.


Daugiau

Norvegijoje vyko muziejaus darbuotojų mokymai

Vasario 25 d. – kovo 6 d. Norvegijoje vyko Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų mokymai, įgyvendinant vieną iš projekto „Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą“ Nr. EEE - LT06 – KM – 01 – K – 01 – 100, finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos lėšomis, veiklų.


Daugiau