„LLBM maršrutų vizualizacija interaktyvių ekspozicijų pagalba“

Projektas finansuojamas (70000 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal „Kūrybinių industrijų plėtros atnaujinant ir populiarinant muziejų ekspozicijas“ programą.


Daugiau

„LLBM bažnyčios eksponatų (Kryžiaus kelio stočių) restauravimas“

Projektas finansuojamas (19000,00 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal „Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo“ programą. Projekto įgyvendinimo metu restauruotos ir ilgalaikiam eksponavimui LLBM miestelio bažnyčioje parengtos šešios Kryžiaus kelio stotys.


Daugiau