„40 metų su Jumis“, 2014

Leidinys skirtas Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijų atidarymo 40-mečiui. Pasak sudarytojų, tai – dovana muziejaus lankytojams. „Kartu su Jumis lakoniškai dalijamės prisiminimais, džiaugiamės pasiekimais, tiesiame vilties tiltus į ateitį…“.


Daugiau

SUVALKIJA – INFORMACINIS LEIDINYS, 2013

Informacinio leidinio „Lietuva miniatiūroje“ antroji dalis. Tai išsamus vadovas po Lietuvos liaudies buities muziejaus Suvalkijos sektorių. Jame pristatoma perkeltų į muziejų pastatų architektūra, sodybose rodomos ekspozicijos, eksponatai bei būdingiausi augalai.


Daugiau

LIETUVOS VAIKŲ ŽAISLAI, 2012

Monografijoje apie Lietuvos vaikų žaislus pateikta XIX a. pabaigos ir XX a. pirmosios pusės žaislo, kaip neatskiriamos mūsų kultūros dalies, samprata, jų atsiradimo ir paplitimo analizė, atskleidžiami kūrimo, gamybos būdų procesai, naudojimo ir paplitimo mastai, atlikta kruopšti metodinė klasifikacija.


Daugiau

Parodos katalogas (knyga ir CD) „Mūsų jaunystės technika“, 2011

2010–2011 m. LLBM parodų salėje eksponuota didžiulė paroda „Mūsų jaunystės technika“, kurios tikslas – sudominti senąja technika. Joje lankytojams buvo pristatyti 476 eksponatai. Tai įvairiais laikotarpiais namuose žmogų supę daiktai: virtuvės įranga ir technika, siuvimo mašinos, lygintuvai, kanceliarinės priemonės, higienos ir kosmetikos reikmenys, skalbimo mašinos ir prietaisai, radijo technika, fotoaparatai, laikrodžiai ir t. t.


Daugiau

„Kelionė per Lietuvą arba trys valandos po atviru dangumi” filmas, 2011

Vykdant projektą, skirtą pristatyti Lietuvos liaudies buities muziejų bei jame esančias ekspozicijas vaikams, jaunimui ir visiems besidomintiems, buvo sukurtas reprezentacinis filmas „Kelionė po Lietuvą arba trys valandos po atviru dangumi". Tai nuoseklus, bet dinamiškas pasakojimas, sukurtas nufilmavus muziejų, jo sodybas, eksponatus, renginius ir šventes.


Daugiau