ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE

Pareigos Vardas/Pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnysis muziejininkas Ramūnas Bučas 8 658 78456 ramunas.bucas@llbm.lt

PATVIRTINTA
Lietuvos liaudies buities
muziejaus direktoriaus
2021-12-31 įsakymu Nr. V-135

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas:
Eil. Nr. Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Administracija Direktoriaus pavaduotojas (-a) muziejininkystei Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
2. Administracija Direktoriaus pavaduotojas (-a) infrastruktūrai Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius Vyriausiasis (-oji) finansininkas (ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
4. Rinkodaros skyrius Rinkodaros skyriaus vedėjas (-a)-kultūros projektų vadovas (-ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
5. Lankytojų aptarnavimo skyrius Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
6. Parodų ir ekspozicijų skyrius Parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
7. Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyrius Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyriaus vedėjas (-a)-architektas (-ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
8. Ūkio valdymo skyrius Ūkio valdymo skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
9. Kultūrinio kraštovaizdžio skyrius Kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
10. Apsaugos skyrius Apsaugos viršininkas (-ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
11. Restauravimo skyrius Restauravimo skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
12. Rinkinių skyrius Rinkinių skyriaus vedėjas (-a)-vyresnysis muziejininkas eksponatų apskaitai Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
13. Ekspozicijų priežiūros skyrius Ekspozicijų priežiūros skyriaus vedėjas (-a)-vyresnysis (-ioji) fondų ir ekspozicijų saugotojas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius

PATVIRTINTA
Lietuvos liaudies buities muziejaus
direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d.
įsakymu Nr. V-57