ASMENYS, ATSAKINGI UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE

Pareigos Vardas/Pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnysis muziejininkas Ramūnas Bučas 8 658 78456 ramunas.bucas@llbm.lt

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai ar asmenys kuriuos sieja, ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešti galite apie Lietuvos liaudies buities muziejaus:

  • Galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką
  • Administracinį nusižengimą
  • Neteisėtą ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimą
  • Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą
  • Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą
  • Grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Lietuvos liaudies buities muziejumi

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešimų nagrinėjimo laikas trunka iki 10 darbo dienų.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Lietuvos liaudies buities muziejuje, prašome skambinti Vyresniajam muziejininkui, atsakingam už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą, Ramūnui Bučui, telefonu: 865878456

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI


PATVIRTINTA
Lietuvos liaudies buities
muziejaus direktoriaus
2021-12-31 įsakymu Nr. V-135

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas:
Eil. Nr. Struktūrinio padalinio pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Administracija Direktoriaus pavaduotojas (-a) muziejininkystei Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
2. Administracija Direktoriaus pavaduotojas (-a) infrastruktūrai Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius Vyriausiasis (-oji) finansininkas (ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
4. Rinkodaros skyrius Rinkodaros skyriaus vedėjas (-a)-kultūros projektų vadovas (-ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
5. Lankytojų aptarnavimo skyrius Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
6. Parodų ir ekspozicijų skyrius Parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
7. Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyrius Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyriaus vedėjas (-a)-architektas (-ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
8. Ūkio valdymo skyrius Ūkio valdymo skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
9. Kultūrinio kraštovaizdžio skyrius Kultūrinio kraštovaizdžio skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
10. Apsaugos skyrius Apsaugos viršininkas (-ė) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
11. Restauravimo skyrius Restauravimo skyriaus vedėjas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
12. Rinkinių skyrius Rinkinių skyriaus vedėjas (-a)-vyresnysis muziejininkas eksponatų apskaitai Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
13. Ekspozicijų priežiūros skyrius Ekspozicijų priežiūros skyriaus vedėjas (-a)-vyresnysis (-ioji) fondų ir ekspozicijų saugotojas (-a) Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius