Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Informacija apie Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir įstaigų interneto svetainėms aprašu ir Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo 5 str. 6 punktu.

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv.
1. Direktorius 1 1 1 1 1 2956 2964 2851 3282 3109
2. Direktoriaus pavaduotojas 1,5 2 2,5 3 2,5 1284 1674 1744 1959 1714
3. Skyriaus vedėjas 8 8 10 11 10 1095 1300 1245 1376 1418
4. Specialistas 46 46 50 45 50 911 1100 1105 1296 1074
5. Kvalifikuotas darbininkas 48,25 48,25 43,25 31 43,5 717 850 900 1030 1020
6. Darbininkas 25,75 25,75 24 22 24 662 700 657 723 760