Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Informacija apie Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir įstaigų interneto svetainėms aprašu ir Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo 5 str. 6 punktu.

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv.
1. Direktorius 1 1 1 1 1488 2956 2964 2851
2. Direktoriaus pavaduotojas 2 1,5 2 2,5 1225 1284 1674 1744
3. Skyriaus vedėjas 8 8 8 10 1095 1095 1300 1245
4. Specialistas 46 46 46 50 972 911 1100 1105
5. Kvalifikuotas darbininkas 48,25 48,25 48,25 43,25 787 717 850 900
6. Darbininkas 25,75 25,75 25,75 24 700 662 700 657