Kalėdinis blukis. Rimgaudo Žaltausko nuotrauka.

Gruodžio 26 dieną, antrąją Kalėdų dieną – kai nevalia didelių darbų dirbti, o tinkamiausia – svečiuotis, atvykite į Rumšiškes, Lietuvos liaudies buities muziejų! Vilksim ir deginsim kalėdinį blukį, o su juo ir visas besibaigiančių metų blogybes supleškinsim – kad ateinantiems metams neliktų.

Pagal senuosius lietuviškus papročius, Blukis (masyvi kaladė ar kelmas) – Kalėdų šventės ženklas. Vienas žmogus jo niekaip nepajudintų, tad jo vilkimas suburia visą bendruomenę linksmam ritualui! Tikėta, kad lazda trinktelint per Blukį, galima jam perduoti visas kaltes, negeroves ir pykčius, o jį sudeginus, sudega ir visos blogybės, išlaisvinama šviesa ir gausa. Šventės pradžioje, blukvilkiai užners virves ant storos medinės kaladės ir vilks per visą Žemaitijos kaimą, užsukdami į sodybų kiemus, spėdami būsimos žiemos orus, sveikindami šeimininkus, dainuodami, šokinėdami ir krėsdami pokštus, o tuo tarpu visi renginio dalyviai galės lazdomis trankyti Blukį. Aplankę kaimynus, iškilmingai sukursime laužą ir sudeginsime Blukį su visomis jame besislepiančiomis negerovėmis! Dainuosim, šoksim, vaišinsimės ir, jei gamta leis, visaip žiemiškai pramogausim!

Atvykite į Kalėdinio Blukio deginimą ir atsikratykite per metus susikaupusių negerovių! Neatvyksit – blogybes Naujiesiems išsaugosit…

Renginio pradžia: gruodžio 26 d. (sekmadienį) 12 val. prie Užbradumės (pakelės) karčiamos, Žemaitijos sektoriuje. Įėjimas nemokamas iki 14 val.

Nuo 14 val. galios tik bilietai į žibintų festivalį „1000 šviesų“. Organizatorius: UAB „Bravo events“.