2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienį, 12 val., Lietuvos liaudies buities muziejuje, Aristavėlės dvare, vyks neeilinis visuotinis  Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LPDA) narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta: Medinės architektūros tyrimo ir mokymo centras Aristavėlės dvaro rūmuose, L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (toliau – Susirinkimas). Dalyvių registracijos pradžia 11 val.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos įstatų priėmimas ir įstatų pasirašymo įgaliojimų suteikimas.
2. LPDA valdybos atšaukimas (atleidimas iš pareigų).
3. Naujos LPDA valdybos rinkimai.
4. LPDA buveinės adreso suteikimas (keitimas).
5. LPDA 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
6. LPDA 2018 m. finansinės ataskaitos rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
7. LPDA 2019 m. planų aptarimas.
8. Kiti klausimai.

Maloniai prašome dalyvauti.

PROGRAMA PO SUSIRINKIMO
14 val. Pietūs
15 val. Kultūrinė programa. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatro kolektyvo su teatralizuota muzikine kompozicija „Teprabyla Aristavos istorijos dvasia“ (vokalo meno vadovė Rita Vilkelienė, dramos meno vadovė Asta Čiapaitė) pasirodymas.
Susirinkimo iniciatyvinė grupė
Kontaktinis asmuo Gintaras Karosas tel. +370 698 30925