Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai iškilmingai paminėjo Pasaulinę kultūros dieną. Miestelio aikštėje buvo iškelta Taikos vėliava. L. e. p. direktorius dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas papasakojo susirinkusiems apie šventės kilmę ir jos reikšmę. Visų muziejininkų vardu jis pasveikino Gitą Šapranauskaitę, laimėjus konkursą vadovauti LLBM, padėkojo Rumšiškių Kultūros centro direktorei Gražinai Kazanavičienei, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriui Artūrui Čepuliui, mokytojai ekspertei Vitai Braziulienei, vyresniajai mokytojai Laimutei Juškienei už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą muziejaus renginiuose. Buvo pasidžiaugta, jog Edukacijų ir renginių skyriaus skyriaus darbuotojos Agnė Augustaitienė ir Vida Olechnovičienė Kauno pedagogų kvalifikacijos centre baigė pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, tapo kvalifikuotomis edukatorėmis ir galės ugdyti mokinius pagal neformaliojo švietimo programas. Padėkos už darbą taip pat įteiktos visų muziejaus skyrių darbuotojams. Susirinkusiems Ugniagesių stoginėje Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresnioji muziejininkė Renata Banienė perskaitė pranešimą „Širdį man smarkiai spaudžia (Stanislavos Šlepetienės laiškai iš JAV draugei Lietuvoje)“.