LATLIT_logo_LIT_full_CMYK

2018 m. – 2019 m. Lietuvos liaudies buities muziejus, bendradarbiaudamas su Kuldigos rajono (Latvijoje) tarybos Restauravimo centru, įgyvendina Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 finansuotą projektą.

INTERREG V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMOS 2014-2020 projektinių paraiškų vertintojų 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 5-41/9957 buvo paskirtas dalinis finansavimas projekto „DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES FOR CULTURAL HERITAGE PRESERVATION“ (Viešųjų paslaugų plėtra siekiant užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą) įgyvendinimui.

Pasirašyta projekto dalinio finansavimo sutartis „Subsidy contract for the implementation of the project „Development of public services for cultural heritage preservation, DEVHERI, No: LLI-350“.

Įgyvendinant vieną iš keturių INTERREG V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMOS 2014-2020 prioritetų – gyvenimo kokybės gerinimas efektyvinant viešųjų paslaugų plėtrą (Improved quality of living through efficient public services and administration) suformuotas šis projekto tikslas – pagerinti Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM) ir Kuldigos rajono tarybos viešųjų paslaugų kokybę kultūros paveldo išsaugojimo srityje.

2018 – 2019 m. bus vykdomi Lietuvos liaudies buities muziejaus restauratorių dirbtuvių tvarkybos darbai, sukuriant tris nuolatines darbo vietas muziejaus darbuotojams – restauratoriams bei vieną darbo vietą interesantams.

Siekiant padidinti šioje srityje dirbančių suinteresuotųjų šalių žinias ir gebėjimus, bus surengti 3 tarptautiniai seminarai ir darbiniai susitikimai (workshopai), kurių metu tikimąsi pasiekti iki 240 dalyvių auditoriją. Per studijinį vizitą į Didžiąją Britaniją partneriai aptars medinio kultūros paveldo išsaugojimo tendencijas įvairiose šalyse. Taip pat bus parengtos ir įrašytos 5 vaizdo paskaitos, kad būtų užtikrinta galimybė šiuolaikiniu ir vizualiu būdu perteikti tradicinių amatų žinias. Ši medžiaga bus skelbiama internetinėje erdvėje ir viešai prieinama kiekvienam suinteresuotam asmeniui.

Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos liaudies buities muziejus, L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių raj.

Projekto pradžia: 2018.05.01

Projekto trukmė: 18 mėn.

Projekto partneris: Kuldigos rajono (Latvijoje) tarybos Restauravimo centras, Restoration centre of Kuldiga, Pils street 5, Kuldiga, LV-3301, Latvia

http://http//kuldiga.lv/en/

Bendra projekto vertė – 207 893,07 Eur; finansuota ERPF – 176709,10 Eur.

Projekto viešinimo veiklos:

Projekto veiklas ir kitą, su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją, pateikiame muziejaus svetainėje www.llbm.lt, medžiagą joje atnaujindami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
Apie atliekamų tvarkybos darbų pradžią informuos informacinis plakatas, baigus tvarkybos darbus – atminimo lenta.

Projekto darbo grupė:

Projekto vadovas – dr. Rasa Bertašiūtė, LLBM kultūros paveldo specialistė;
Projekto finansininkas – Elvyra Arbačiauskienė, LLBM vyriausioji buhalterė;
Projekto mokymų ir viešinimo veiklų koordinatorius – Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė, LLBM kultūros projektų vadovė;
Projekto viešųjų pirkimų specialistas – Rita Volkaitė-Kilbauskienė, LLBM viešųjų pirkimų specialistė.

ES už pateiktą informaciją neatsako. Programos svetainė – latlit.eu. Oficiali Europos Sąjungos svetainė – www.europa.eu