Lygiai prieš mėnesį, sausio antrą dieną, mirė garsus bibliofilas ir kolekcininkas Vidmantas Staniulis. V. Staniulis gimė 1950 m. gegužės 13 d. Kiaulupiuose (Šakių r.). 1968 baigė Sintautų vidurinę mokyklą. Surengė daugiau kaip 20 parodų (Lietuviškos kontrafakcijos, Lietuvos kalendoriai, M. Mažvydo „Katekizmui“ 450 m., Lietuvos mokyklų 600 m., Spaudos draudimas 1864–1904, „Aušros“ kelias ir kt.). 1994 m. V. Staniulis Kaune atidarė savo antikvarinį knygyną. Sudarė ir išleido knygas: XXVII knygos mėgėjų draugijos metraštis (drauge su kitais, 3 tomai, 2004), „Moterys, arba cherchez la femme“ (2007), „Lietuvių kalbos istorija“, „K. Donelaičio Metai“ (faksimilinis 1918 leidinys), „Diagnozė: bibliofilija“ (drauge su kitais), albumą „Tarpukario šeimos“ (visos 2008 m.), „Muziejus, kultūros vertybės, žmogus“ (su M. Puodžiukaitiene, 2009 m.), „Šalis ta Lietuva vadinas“ (drauge su kitais, 2014 m.). Buvo vienas iš pagrindinių XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo iniciatorių.

Vidmantą Staniulį pažinojau nuo senų laikų. Mus vienijo požiūris į kultūros objektus, pomėgiai. Jis rinko kolekcijas sau, aš – muziejui. Ir aš, ir kitų atminties saugojimo institucijų atstovai bendravo su V. Staniuliu. Jis rėmė muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejui padėjo sukaupti stalo indų kolekciją. Esu iš jo muziejui įgijęs antikvarinių knygų, vertingų ikonų, paveikslų, ypač vertingas, kaip teigia menotyrininkė Ina Dringelytė, dvi ikonas – „Kristus Pantokratorius“ ir „Vladimiro Švč. Dievo Motina“. Tiesa, dar 2020 m. jis muziejui padovanojo keturias maldaknyges – tai 1863 metais pažymėta „Liekarstwa nuog baimes smerties. Balsas dusziu cziszcziaus“, „Balsas Balandeles, arba Mažas Szaltinelis. Mylistu Dievo“ (išleista Tilžėje 1904 m.), „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“ (išleista Vilniuje 1906 m.) ir „Knyga giesmių arba kanticzkos“ (išleista Tilžėje 1913 m.). Dovanojo ir pasaulietinių leidinėlių, visko neišvardinsi. Didžiausia įsigyta kolekcija – Antano Krištopaičio 190 akvarelių malūnų tema. Dabar tos akvarelės tapusios molinologų tyrinėjimų šaltiniu. Jos tapo ir projektų parodine medžiaga. Lietuvos liaudies buities muziejus dalyvauja bendrame projekte su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu, VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgomis ir VšĮ Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubu „Aukuras“. Pagal šį projektą buvo surengtos šios kolekcijos akvarelių parodos Vilniaus ir Šiaulių apskričių miestuose.

Vidmantas Staniulis atgaivino seną ikikarinę knygynų tradiciją ne tik prekiauti knygomis, bet ir leisti knygas bei rengti parodas. Ir mes planavome surengti jungtinę senų ir naujesnių (jis – XIX a., aš – XX a. tarpukarinių) maldaknygių parodą, išleisti katalogą. Deja, šis planas nebebus įgyvendintas, sustojus jaunesnio kolegos širdžiai. Liks prisiminimai apie nuostabų žmogų, patriotą, eruditą, savo darbo žinovą, muziejų rėmėją. Liks muziejaus fonduose jo rūpesčiu gražiai įrėmintos A. Krištopaičio akvarelės, žmonių atmintyje liks tų akvarelių parodų įspūdžiai… Nuoširdžiai užjaučiu šeimą, artimuosius ir visus tuos, kurie pažinojo Vidmantą.

                                                                 Vyresnysis muziejininkas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas

Vidmantas Staniulis (1950–2021)