Užgeso Arvydo Sadausko, buvusio ilgamečio Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojo, gyvybė.

Arvydas Sadauskas gimė 1949 m. kovo 29 d. Užtakų kaime. Lietuvos liaudies buities muziejuje pradėjo dirbti 1982 m. kovo 16 d. ekskursijų vadovu. Nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. birželio 2 d. dirbo staliumi statybos-restauravimo brigadoje.

Lietuvos liaudies buities muziejaus kolektyvas reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.