Pirmadienį užgeso Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvio, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininko, dimisijos majoro, Laisvės premijos laureato Vytauto Balsio-Uosio gyvybė.

Vytauto Balsio-Uosio gyvenimo istoriją rasite čia

Partizanas, dimisijos majoras Vytautas Balsys-Uosis drauge su Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoju muziejininkystei ir informacijai dr. Eligijumi Juvencijumi Morkūnur ir brolijos „Lapteviečiai“ pirmininku Jonu Markausku Lietuvos liaudies buities muziejuje Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje Pravienos upelio šlaite įrengė partizanų bunkerį. Bunkeryje eksponuojami partizano, dimisijos majoro Vytauto Balsio-Uosio muziejui padovanoti eksponatai: kryžius, krosnelė ir rašomoji mašinėlė. Bunkeris įrengtas remiantis V. Balsio-Uosio prisiminimais.

Nuotrauka Justinos Jakštaitės