Šiandien Gandrinės (Blovieščiai). Ar jau matėte parskrendantį gandrą?

Grįžta antai namo ir kielę ant uodegos parsineša, kad toji likusius ledus išspardytų.

Gandras, starkus, busilas, gužas, garnys – ypatingas, visokių galių turintis paukštis.

Laimę neša, ligas pelkėse gali pradanginti, gausesnį derlių ar sėkmę kelionėj nulemti.

Ir čia ne pramanai, o tikra teisybė. Žmonės papasakoja: “Garny, garny, apsuk ratą, atnešk brolį kitą metą. Prašiau, prašiau – ir atnešė brolį.  Daugiau neprašiau – ir nenešė. Taip mudu du su broliu pas tėvelius ir augom”.

O ko Jūs esate prašę garnio? Pasidalinkite komentaruose.

O mes prašom, kad gandras kuo daugiau Jūsų į Gandrinių šventę muziejuje sukviestų.

Jau šį sekmadienį nuo 12 iki 15 val. Aukštaitijos regione šurmuliuoja gundro ir starkaus kiemai.

Šventės programa:

„GUNDRO KIEMAS“ – MIČIŪNAI

  • „Kas čia kvepia? Gundro bandelės kepa! Mįslės atsakymą gausi – bandelių ragausi“. Gaspadinos vaišina arbata ir gandro bandelėmis.
  • „Ilgom kojom, plačiais sparnais“. Senoviškų kaimo žaidimų mokina pats gaspadorius.
  • „Bičiulystė gundro kiemi“. Kas yra bičiulis? Kaip tapti geru bičiuliu? Apie bitininkystę pasakoja tikras bičiulis.
  • Sakmė „Gandro išvaizdos ypatumai“ klėties teatre. Kišk snapą klėtin ir pamatysi, kodėl gandras ne visas baltas.

„STARKAUS KIEMAS“ – PAKAPIAI

  • „Nepapeikiam mes starkelio, šio sodžiaus mandro paukštelio“, – porina Pakapių gryčios gaspadina ir kviečia: starkauti,verstis kūlio, mesti batą per kraigą, ieškoti starkaus ir skaičiuoti paukščius, išbandyti etnoviktoriną ir dirbtuvėles „Sukurk Starkų žiponuotą!“.
  • Pats starkus kviečia dainuoti ir ratelius eiti – „Starkai, Jonai, gagagonai!“.

MUZIEJAUS LANKYMAS NEMOKAMAS.