Europos paveldo savanoriai paskelbė bendrą Europos paveldo savanorių tinklo ir jo partnerių pareiškimą „Paveldas yra universalus – taika yra universali“ apie dabartinę padėtį Ukrainoje.

Dokumentą pasirašė ir Lietuvos liaudies buities muziejus.

„Europos paveldo savanorių tinklas ir jo partneriai visoje Europoje griežtai smerkia Rusijos valstybės sukeltą smurtinę ir neracionalią agresiją prieš Ukrainą. Europos paveldo savanorių tinklas ir jo partneriai yra absoliučiai solidarūs su Ukrainos gyventojais ir pilietine visuomene, ypač su mūsų partneriais ir draugais šalyje, kurie šiuo metu išgyvena nepakeliamą beprasmiško karo, ištikusio jų suverenią tautą, puolimą. Į savo solidarumą įtraukiame savo draugus ir pilietinės visuomenės aktyvistus Rusijoje, kurie drąsiai priešinasi piktiems jų vyriausybės veiksmams prieš taiką Europoje“, – sakoma pareiškime.

„Europos paveldo savanorių tinklas ir jo partneriai kartu su daugybe balsų visoje Europoje ir visame pasaulyje ragina greitai išspręsti šią absurdišką agresiją ir smurtą“, – ragina pasirašiusieji dokumentą.

Tikimasi, kad artimiausiu metu prie šio pareiškimo prisijungs daugiau partnerių, institucijų ir pilietinės visuomenės veikėjų. Norinčias paremti šį pareiškimą organizacijas Europos paveldo savanoriai kviečia susisiekti adresu info@heritagevolunteers.eu

Visas pareiškimas anglų kalba: https://bit.ly/EuropeanHeritageVolunteersJointStatement