Rimgaudo Žaltausko nuotraukoje troba Lietuvos liaudies buities muziejuje, atkelta iš Maloniškių k., Kretingos r.

Pateikėja, gimusi 1902 metais Plungės rajone, pasakojo:  „Tėvai turėjo 40 ha žemės. Mama ir tėvas kilę iš bajorų. Mane ir brolį išvežė į Buriat-Mongoliją. Grįžome 1958 metais ir apsigyvenome pas seserį Beržore. Grįžus iš Sibiro, tėviškėje radome duris išlaužtas, slenkstį išpjautą, langus išimtus. Prašėme kaimynų, kad atiduotų, neatidavė. Kai nuėjome pas kaimynus, jie pasakė, kad nieko neturi. Tik po metų vienas kaimynas pasakė: „Ko pyksti ant mūsų, mes langus išėmėme“. Tvoros ir tos nuardytos, iš darželio gėlės išrautos. Klojimas nuardytas. Netikėjo, kad sugrįšime”.

 

Prisiminimus užrašė Janina Samulionytė 1991 08 06 Beržore, Plungės r.