Projektas finansuotas (7000 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pagal Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo programą. Vykdant projektą surengta ir kartu su Laptevų jūros tremtinių brolija bei muziejaus lankytojais Lietuvos liaudies buities muziejuje iškilmingai paminėta Gedulo ir vilties diena. Tuo tikslu buvo parengtas šventės scenarijus, paruošta renginio teritorija, pagaminta reklaminė medžiaga, surengtas koncertas.