Ar atpažinsim?

Įdubę kapai

Lietuvos ir Sibiro giriose.

Radome tik drobules –

Jų čia nėra,

Jie prisikėlė

Ir eina

Pirma mūsų į Emaus –

Į tėviškes vakarienės…

Ar atpažinsim susitikę

Užeigoje prie Vilniaus vieškelio?

Kazys Bradūnas

Maloniai kviečiame birželio 12 d. (šeštadienį) 12 val. atvykti į tradicinį Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ rengiamą tremtinių susitikimą muziejuje prie žeminukės-jurtos.

Drauge paminėsime 80-tąsias masinio trėmimo metines bei Gedulo ir vilties dieną. Dalyvausime brolijos „Lapteviečiai“ garbės kapeliono kunigo Stasio Kazėno SJ invokacijoje bei Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalio įteikimo ceremonijoje, bus atidengti paminklai „Tremtis“ ir „Mes sugrįžome“ (aut. Tautodailininkas Rimantas Zinkevičius). Dalyviai turės progą apžiūrėti Raimondo Urbakavičiaus ir Gintauto Aleknos fotografijų bei Aleksandros Inokentjevos-Bočiarovos (Sacha respublika) paveikslų reprodukcijų parodas. Be to, ansamblis „Dainuoja aktoriai“ atliks programą „Po raudono žirgo kojom“ (aktoriai Saulius Sipaitis, Vytautas Taukinaitis, Vidas Petkevičius ir operos solistas Pranas Zaremba). Renginį ves aktorius Petras Venslovas.

Renginyje prašome laikytis visų galiojančių saugumo reikalavimų.

Renginio organizatoriai:

Lietuvos liaudies buities muziejus

Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“