Elektroninę knygą sudaro Lietuvos liaudies buities muziejuje filmuoti vaidybiniai siužetai (konstruoti naudojant „gyvosios istorijos“ interpretavimo būdą su autentiškais drabužiais vilkinčiais interpretatoriais), kuriuose už kadro pateikiami juos paaiškinantys įgarsinti trumpi pasakojimai. Greta pristatoma ir filmuota situacija, kaip tam tikras daiktas, darbas, veiksmas ar situacija atrodo mūsų dienomis. Tam, kad vartotojui būtų lengviau suprasti filmuotą medžiagą, naudojamas palyginimo principas – seniau-dabar. Dalyje siužetų filmavosi patys vaikai, taip susipažindami su muziejuje saugomu paveldu, kartu tapdami projekto dalyviais ir kūrėjais.

 

 

Lietuvos etnografijos paveldas vaikams