Projektas finansuojamas (40 000 Lt) pagal „Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projekto finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis“ programą.

Projekto įgyvendinimo metu LLBM lankytojams pristatytas išsaugotas autentiškas Rytų Aukštaitijos senovinio plano ir konstrukcijos eksponatas tvartas: restauruotas  nendrinis stogas ir pagerintos saugojimo sąlygos eksponate tvarte laikomiems eksponatams.

Įgyvendinus projektą, lankytojams pristatyta tradicinė Rytų Aukštaitijos architektūra, išsaugotas senovinis, autentiškas pastatas-tvartas su pėdinės – permetinės konstrukcijos stogu (277 m2). Taip pat nuo lietaus, sniego apsaugoti tvarte laikomi eksponatai (67 eksponatai – etnografiniai baldai) ir pagerintos jų saugojimo sąlygos.

Projektas yra tęstinis, kadangi muziejaus teritorijoje eksponuojama 140 pastatų eksponatų, liaudies architektūros vertybių, dengtų įvairia medine ar šiaudine danga, kuri nėra atspari atmosferos poveikiams. Kiekvienais metais muziejuje pagal finansines galimybes restauruojami pastatų eksponatų stogai.