Šių metų liepos mėnesį Lietuvos liaudies buities muziejus sulaukė dovanos iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Ponia Vida Vielavičiūtė-Račiūnienė iš Lemonto atsiuntė tautinį kostiumą, kuris priklausė jos mamai Michalinai Vielavičienei (1905–1938). Anksti mirusi M. Vielavičienė buvo Šaulių sąjungos narė, kuopos vadė. Pasak V. Vielavičiūtės-Račiūnienės, kostiumas mamytei buvo siūtas apie 1937 m., o audiniai jam austi fabrike. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, likimo nublokšta į Vokietiją, o vėliau – į Vakarus, V. Vielavičiūtė-Račiūnienė iš Lietuvos išsivežė ir tautinį kostiumą. Dėvėjo jį pati, vėliau dėvėjo ir dukra Vilija Johnson, ir anūkė Tėja Elena. Taigi, drabužius prižiūrėjo, saugojo ir naudojo 4 vienos šeimos kartos.

Kostiumo perdavimu muziejui rūpinosi p. Vida Šipailienė iš Kauno.

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė