Lietuvos liaudies buities muziejaus fonduose saugoma virš 200 šukuočių. Net 103 šukuočius 1977 m. muziejaus mokslinis bendradarbis Romualdas Vilyvis įgijo iš Igno Jablonskio. Atrodytų, nieko išskirtinio – juk kiekviename ūkyje galėjai rasti jų net keletą. Visus šukuočius 1973–1977 m. Žemaitijoje (Kretingos, Skuodo rajonuose) surinko, aprašė, nubraižė inžinierius, kraštotyrininkas, muziejininkas I. Jablonskis (1911–1991). Jis parengė ir tiriamąjį darbą apie šukuočių istorinę raidą ir puošybą Kretingos rajone nuo XVIII a. iki XX a. vidurio. Jam talkino žmona Bronė Jablonskienė.

Linų karštuvas, šukuotis, šukuočius – įrankis linų galvenoms atskirti nuo linų stiebelių prieš linų mirkymą. Linų pėdas buvo priveržiamas prie rišyklės veržtuvio, o viršūnė nukertama kotiniu šukuočiu.

Štai kaip vieną šukuotį aprašė I. Jablonskis:

Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Peldžių kaime, Šoblinsko Juozo sodyboje.

Šukuotis darytas iš beržinio medžio. Galva stambi, 13,5 cm pločio, 13,8 cm ilgio, mažai išlenktomis, vidutiniškai nusklembtomis pažastimis, užsibaigia trumpu gerai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis 39,7 cm.

Šukuočio galva iš apatinės pusės, aukščiau nagų linijos, yra apjuosta 1,4 cm pločio ir 0,12 cm storio geležine juostele, kurios galai pritvirtinti galvos briaunose vinelėmis.

Šukuočio nagai kaltinės geležies nuo 0,3 cm iki 0,45 cm storio ir 2,1 cm pločio prie galvos. Ašmenų ilgis 10,6 cm. Išdilimas pagal storį siekia iki 0,3 cm, o pagal plotį – 0,3-0,5 cm.

Šukuotis gamintas vietinio kaimo kalvio, apie 18001820 metus. Darbo kokybė vidutinė.

Šukuotis puoštas peiliu. Galvos centrinėje dalyje išpjaustytas senoviškas į kraštus platėjančiais galais kryžius. Kryžiaus dešinėje pusėje išpjaustyta raidė B, o jo kairėje pusėje L. Žemiau šių išpjaustymų išdrožinėtas lankas viršūne žemyn, o galais apglėbiantis išdrožinėjimus. Drožinėjimai atlikti raštingo žmogaus, tačiau nelabai įgudusio drožinėti.

Šiame amžiuje šukuotis darbui nebenaudotas. (Kalba netaisyta).

Ignas Jablonskis buvo nuoširdus muziejaus draugas, prisidėjęs prie Žemaitijos sektoriaus kūrimo, davęs daug naudingų patarimų, pasiūlęs pastatų, rajoninėje spaudoje rašęs apie muziejaus kūrimąsi, iš Kretingos rajono į Rumšiškes perkeliamas sodybas.

Vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė