Lietuvos liaudies buities muziejus minėdamas Lietuvos kariuomenės dieną, sveikina visus buvusius, esamus ir būsimus savo gimtojo krašto gynėjus ir sergėtojus – Lietuvos karius. Ta proga muziejaus darbuotojai nori pasidalinti viena iš daugelio fonduose saugomų nuotraukų, kuri atspindi tarpukario Lietuvos tarnybą to meto kariuomenėje.

Tai yra eksponatas-nuotrauka, kurioje matome Lietuvos kariuomenės kareivių grupę naktinėje stovyklavietėje Aukštosios Panemunės dvaro teritorijoje, 1929 m. Fotografijoje esantys kariai yra pionierių mokomoji komanda, kuriems paskirtas užduotis reikėjo vykdyti ganėtinai sunkiomis sąlygomis – nakvojant lauke.

Žinoma, pionieriai turėjo būti pratę prie sunkių išbandymų ir iššūkių. Būtent jų batalionas, nuo pat 1927 m. atsiskyrimo nuo Technikos pulko, turėjo užtikrinti kelių, geležinkelio, fortifikacijos ir kitų inžinerinių statinių funkcionavimą bei veikimą karo atveju. To meto pionierių batalionas yra šiandieninio Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono atitikmuo, kurių dislokavimosi vieta yra ta pati – Kauno Panemunė.

Visiems, kuriems teko garbė tarnauti Lietuvos kariuomenėje, turbūt puikiai prisimena visas šaltas, drėgnas ir nuovargio kupinas naktis tėvynės miškuose. Greičiausiai būtent tada kildavo visi vidiniai dialogai su pačiu savimi, kurių metu ginčydavosi „stiprusis aš“ ir „silpnasis aš“. Žinomą, pas tuos, kuriuos laimėdavo „stiprusis aš“, ženkliai padaugėdavo ryžto ir valios tolimesniems darbams bei tikslams. Vėliau jie, parėjus visai ne daug laiko, galėjo žiūrėti į savo tarybą su tam tikru romantikos krisleliu.

Galime tik pasvarstyti ką šie pionieriai, prieš beveik šimtą metų, mokomųjų pratybų metu galvojo ir mąstė. Norėčiau tikėti, kad jie taip pat jautė minėtą romantikos krislelį – medinė pastogė, Panemunės dvaro teritorija, šienas, tarnybos draugai. Visa tai juk turi kelti džiugesį ir laimę, nepriklausomai nuo to, kad pas dalį karių nuotraukoje matome rimtus ir pavargusius veidus.

Galime pasidžiaugti fotografijoje matomais karininkais ir puskarininkiais, kurie nepriklausomai nuo laipsnio ir pareigų kartu leidžia laiką stovyklavietėje su paprastais kareiviais. Tai galime traktuoti kaip bendrystės ir vieningumo simbolį.

Taigi, dar kartą sveikiname Lietuvos kariuomenės karius su Jūsų diena ir linkime kiekvienam taryboje išlaikyti iš kartos į kartą persiduodančią karišką romantiką, vienybę, ryžtą ir stiprią valią, vykdant visas pavestas užduotis!

 

Parengė vyresn. muziejininkas Ramūnas Bučas

R. Žaltausko nuotrauka (90135 LBM-51855 M-10553)
R. Žaltausko nuotrauka (90135 LBM-51855 M-10553)