Muziejuje Pravienos upėlės pašlaitėje rasite neįprastą, nei vienam etnografiniam regionui nepritinkantį statinį: pūpso iškilęs toks žemės kauburėlis, samanomis, kur ne kur žemuogėmis ir žole apaugęs. Į Vakarus atgręžtos paprastos lentų durelės, į Pietus ir Šiaurę – du maži langeliai, kuriuos užpildydavo ledo gabalais. Turbūt jau atspėjote – tai 1941 metais į tolimą Šiaurę ištremtų mūsų tėvynainių gyvenamasis būstas. Vargu, ar jame įmanoma gyventi. Teisingiau būtų jį pavadinti vilties būstu, padėjusiu išlikti, išbūti ir sugrįžti į Lietuvą, kad būtų galima paliudyti neįtikėtinus gyvenimus amžinojo įšalo, mirties žemėje.

Statinys nusižiūrėtas ir pavadintas jurta (dar žinomas kaip žeminė, balaganas) pagal vietos gyventojų jakutų žiemos būstą. Tremtiniai statė iš to, ką rado – pakrantėje sugraibytų pagalių, lentgalių, atšilusios žemės saujų, samanų ir pavienių menkų augalėlių. Nuo stingdančio šalčio gelbėjo savadarbė krosnelė, pagaminta iš senos bačkos. Nedidelėje 25 m2 jurtoje talpinosi apie 40 žmonių, sulig kiekviena diena jų mažėjo…

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, kilo mintis susigrąžinti sovietmečiu ištrintą tremties istoriją. 1992 m. lapteviečių pastangomis muziejuje atkurta Arkties tremtinių žeminė – jurta. Eksponatui paprastai stengiamasi sukurti kuo autentiškesnę aplinką, tačiau jurtos aplinka nėra tikroviška. Stovėti ji turėtų ne vešinčių medžių apsuptyje, o visiškai plynoje, sustingusioje, vėjų pustomoje žemėje. Be to, muziejuje atkurta jurta kur kas gražesnė nei buvusi Tit Ary saloje: sustatyta iš dailių rąstelių, storos sienos tvarkingai sukrautos iš aukštapelkių durpių.

Daiktas, eksponatas be žmogaus yra tik nebylus atminties lukštas. Vertingiausia – tai gyvas tremtinės Irenos Saulutės Valaitytės-Špakauskienės pasakojimas. Jame šis neišvaizdus, pilkas, susigūžęs eksponatas atgyja rėkiančiu skausmu ir beprotyste, viltimi ir tikėjimu būti žmogumi, būti savo Tėvynėje. Ar gali būti kažkas tikresnio ir įtikinamesnio už neįtikėtinų žmogaus galių liudijimą savo gyvenimu?

Atvykite, pamatykite ir išgirskite.

O šiandien visų mylima ir gerbiama Saulutė švenčia savo 93-čią gimtadienį. Nuoširdžiai sveikiname!

Kultūros paveldo specialistė dr. Rasa Bertašiūtė

Daugiau informacijos:

  1. http://www.laptevieciai.lt/
  2. Dalia Grinkevičiūtė, Lietuviai prie Laptevų jūros. Vilnius, 1997. Prieiga internete: http://partizanai.org/failai/pdf/lietuviai-prie-laptevu-juros-.pdf
  3. Jonas Markauskas, Tremties sektoriaus ekspozicija: dienoraščio puslapiai. Prieiga internete: http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/21_markauskas.pdf