Dokumentų kopijos iš muziejaus archyvų ir fondų (paslauga teikiama iš anksto užsisakius tel. 8 687 06723):

  1. Archyvinės, bibliografinės medžiagos paieška – nuo 1,50 EUR.
  2. Archyvinių dokumentų kopijavimas: l lapas A4 formato – 0,50 EUR. 1 lapas A3 formato – 1,20 EUR.
  3. Dokumento skenavimas: 1 lapas A4 formato (be laikmenos kainos) – 0,50 EUR.
  4. Sodybų projektų dokumentų kopijavimas – 30 EUR.
  5. Iki 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:

Nuotrauka 9 x 12                    3 EUR.

Nuotrauka 10 x 15                  4 EUR.

Nuotrauka 18 x 24                  8 EUR.

Nuotrauka 24 x 30                  10 EUR.

Nuotrauka 30 x 40                  13 EUR.

  1. Nuo 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:

Nuotrauka 9 x 12                    1 EUR.

Nuotrauka 10 x 15                  1,50 EUR.

Nuotrauka 13 x 18                  2 EUR.

Nuotrauka 18 x 24                  3 EUR.

Nuotrauka 24 x 30                  4 EUR.

Nuotrauka 30 x 40                  8 EUR.

  1. Skaitmeninės nuotraukos su vaizdu: 1 nuotrauka pasirinktu formatu (įrašyta į laikmeną) – 5 EUR.
  2. Nuotraukų redagavimas: 1 vnt.  – 8 EUR.