Instaliacija „Skambantys raštai“ ir sutartinių giedotojų grupė „Sesutalas“ muziejaus Klojimo teatre

Projektas „Skambantys raštai” – tai konceptuali erdvė, kurioje kuriamas ryšys tarp tradicijų ir šiuolaikiškumo, siekiant vykdyti etninės kultūros sklaidą. Bendradarbiaujant skirtingų sričių atlikėjams bei meno kūrėjams, projekto metu sukuriama instaliacija, kuri vėliau bus pristatoma su kita meninės raiškos priemone – performansu. Kūrybiniame procese dalyvauja etnokultūros, tekstilės, grafikos dizaino, garso įrašų kūrimo specialistai ir sutartinių giedotojų grupė – nematerialaus paveldo puoselėtojai.

Instaliacija susideda iš:

1. Menininkės Rūtos Reutaitės sukurtas garso takelis instaliacijai, panaudojant specialiai projektui sukurtus: KKC sutartinių giedotojų grupės „Sasutalas” giedamų sutartinių įrašus ir, bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies buities muziejumi, tradicinių audimo staklių skleidžiamo garso įrašus.

2.Instaliacijos „fizinis kūnas” sukurtas iš baltų audinių, panaudojant KKC tekstilės studijoje specialiai projektui austus audinius ir autentiškomis tradicinėmis staklėmis austą drobę.

3.Vizualinė instaliacijos išraiška kuriama grafinės animacijos projekcijomis. Grafikos dizainerė, remdamasi senovine simbolika lietuvių liaudies mene, skuria originalios stilistikos 10 min. trukmės grafinę animaciją, papildančią tekstilės kūrinius ir modernizuotame garso takelyje skambančias sutartines.

28 rugpjūčio @ 10:00
10:00 — 13:00 (3h)