„Ir aš mažas buvau"

Projektas finansuotas (5000 Lt) Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo.…


Audros pažeisto miško Lietuvos liaudies buities muziejuje atkūrimas

Projektas vykdomas gavus paramą iš Europos Sąjungos (21 852 Lt ) pagal LKK 2007…


Gedulo ir vilties dienos minėjimas Lietuvos liaudies buities muziejuje

Projektas finansuojamas (18 000 Lt) LR kultūros ministerijos Švenčių, atmintinų…


Parodos „Mūsų jaunystės technika" katalogas su CD

Projektas finansuojamas (15 000 Lt) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos…


Pažink senąjį Lietuvos miestelį

Vykdant šį projektą bus išpieštas Lietuvos liaudies buities muziejaus žemėlapis…