Sveikiname su Naujais 2022 m., kurie paskelbti Sūduvos metais, ir linkime, kad visos svajonės ir gerą pranašavę burtai kuo greičiau išsipildytų. Net racionalūs suvalkiečiai turi įrodymų, kad Kūčių burtai pildosi!

Pasveikinti Trijų Karalių, užbaigėme tarpušventį, bet Mėsiedas dar tęsiasi. Senajame kalendoriuje jis buvęs piršlybų ir vestuvių metu. Gal todėl ir metų sandūros spėjimai bei būrimai dažniausiai sieti su vedybomis. Ne šiaip sau: būdamas „metuose“ užsižiopsosi – per Užgavėnes, paskutiniąją Mėsiedo dieną, žiūrėk, jau ir pravardžiuoja Bergždinyke ar Senberniu Sidaru. Vieną optimistiškai nuteikiančią istoriją papasakojusi Ona Mikulionienė, g. 1888 m. Garnabūdžio k. Liubavo vlsč. Marijampolės apskr. Ši istorija apie tai, kaip pasakorė „į porą suėjusi“:

„Mano tėvai gyveno nepasiturinčiai, todėl labai anksti ma teko išeiti žmones. Pirmiausia pas svetimus žąsų ganyt, po to mergaut. Trečiais „mergavimo“ metais nusamdė ūkininkas Andrius Mikulionis. Da jis buvo muzikantas ir šposininkas. Mergom i sako:

Jedraniau, ar norit savo būsimą vyrą pamatyt?

Kas tokio dalyko nenorės. Tada jis ir aiškina:

„Norint pamatyt savo būsimą vyrą, reikia Kūčių naktį nusirengti nuogai, apsigaubti balta paklode, užlipt ant aukšto ir su degančia žvake tris kartus apeit aplink kaminą.“ Pasakė ir išėjo kur tai pas kaimyną.

O šeimininkė pritarė, esą šitas burtas rimtas. Mergos (jų buvo trys) ir susigundė. O ant aukšto buvo kaminas su praplatėjimu, kuriame kabindavo dešras ir lašinius ir juos rūkydavo[1]. Jame įtaisytos durelės, kad būtų patogu įeiti prie mėsos.

Pirmoji mergina, apsisukusi paklode su degančia žvake rankoje užlipo ant aukšto, apėjo apie kaminą, bet taip nieko ir nepamatė.

Tada aš užlipau ant aukšto. Jau antrą ratą sukant, kažkas kad stvėrė mane į glėbį, kad surikau, gi žiūriu – gaspadorius. Tuoj nušokau nuo aukšto, kad imsiu priekaištauti šeimininkei irgi mat šposininkė, gaspadorių ant aukšto užkėlė, kad nuogas mergas pakirkytų. Netikiu nė vienu jūsų burtu.

Šeimininkė klausė, klausė ir savo ausimis netiki. Pati matė, kaip jos vyras pas kaimyną išėjo. Patylėjo jinai, nieko neatsakė, bet taip giliai šitą šposą į širdį paėmė, kad po nepilnų metų prieš pat Kalėdas nuo gumbo pasimirė.

O gaspadorius, panašlavęs dar metelį, prisišnekino mane, savo mergą, už jo ištekėt. Nors metų skirtumas ir didelis buvo – 16 metų, ale sulaukėm keturių dukrelių ir sūnaus.“

Linkime, kad ir Jums kuo greičiau išsipildytų visos Naujųjų svajonės, viltys bei gerą pranašavę burtai!

Parengė vyr. muziejininkė Vida Olechnovičienė

Naudota literatūra:

Kalvarijos krašto advento ir Kūčių papročiai. Sudarytoja Rasa Januškienė, 2007

[1] Toks kaminas būdingas suvalkiečių gyvenamiems namams (stuboms), jį galima pamatyti ir LLBM Obelinės sodybos stuboje.