Mielieji muziejaus lankytojai, turime Jums naujienų – 2022 m. šiek tiek keičiasi bilietų kainos ir paslaugų įkainiai. Keičiasi įėjimo bilieto kaina, kai interjerų ekspozicijos atidarytos, taip pat įvažiavimo į muziejų ir jodinėjimo paslaugų įkainiai. Atkreipiame dėmesį, kad įėjimo bilieto kaina į muziejų kaip parką bei visų edukacinių užsiėmimų kainos lieka tokios pačios. Be to, kviečiame visus apsilankyti nemokamai kiekvieno mėnesio paskutinį mėnesio sekmadienį bei Šeimos kortelės turėtojus jiems patogiu metu, o didžiausius muziejaus gerbėjus raginame įsigyti metinį abonementą. Su visais įkainiais kviečiame susipažinti čia:

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS

LANKYMO BILIETŲ KAINOS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 2022 METAMS

 1. Įėjimo bilieto kaina, kai interjero ekspozicijos yra atidarytos: 10 EUR.
 2. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos 50 procentų nuolaidos ir lengvatos:
  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas – 5 EUR;
  • aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu – 5 EUR;
  • asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis – 5 EUR;
  • nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams – 5 EUR;
  • asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų) – 5 EUR;
  • nuo 1939‒1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams – 5 EUR;
  • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos – 5 EUR;
  • pasipriešinimo 1940‒1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams – 5 EUR;
  • socialiai remtiniems asmenims – (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą) –
   • kai interjero ekspozicijos yra atidarytos -3 EUR;
   • kai interjero ekspozicijos yra uždarytos 1,5 EUR.

3. Nemokamai muziejų lanko:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  • našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai;
  • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
  • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;
  • visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;
  • Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariai, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariai;
  • visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;
  • muziejaus kūrėjai – emeritai ir jų šeimos nariai;
  • vienas suaugusiųjų grupės (ne mažiau 10 ir ne daugiau 20 asmenų) asmuo. Moksleivių grupės (ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau 11 moksleivių) vadovas;
  • autobuso vairuotojas, atvežęs grupę lankytojų;
  • šeimos kortelės turėtojai1.

1 Nuolaida netaikoma muziejaus ar kitų įstaigų organizuojamų renginių metu.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, įrodantį pažymėjimą nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

 1. Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu. Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu nustatoma direktoriaus įsakymu.
 2. Įvažiavimo į muziejų vienkartinių bilietų kainos2:
  • lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų): 30 EUR + lankytojo bilietai;
  • įvažiavimas nemokamas asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo arba 0-25%
   darbingumo lygis ir juos lydintiems asmenims2.1;
  • 15 EUR + lengvatinis lankytojo bilietas (5 EUR) asmenims, kuriems nustatytas
   30-55% darbingumo lygis2.1;
  • mikroautobusu (nuo 8 iki 16 vietų) – 40 EUR + lankytojo bilietai;
  • autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 50 EUR + lankytojo bilietai;
  • motociklu, mopedu, motoroleriu – 20 EUR + lankytojo bilietai.

2Muziejus pasilieka teisę:

 1. neleisti lankytojams įvažiuoti į muziejaus teritoriją švenčių ir renginių metu;
 2. leisti nemokamai įvažiuoti į muziejaus teritoriją asmenims išskirtiniu atveju atsižvelgiant į sveikatos būklę.

2.12015-08-31 LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“.

 1. Įvažiavimo bilietų kainos užsisakius muziejaus edukacinį (-ius) užsiėmimą (-us) bet kuriuo metų laiku arba užsisakius ekskursiją žiemos metu3:
  • lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų), motociklu, mopedu, motoroleriu – 5 EUR + lankytojo bilietai. Šaltojo sezono metu arba esant blogoms oro sąlygoms įvažiavimas į muziejaus teritoriją nemokamas.
  • mikroautobusu, limuzinu (nuo 8 iki 16 vietų) – 10 EUR + lankytojo bilietai;
  • autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 20 EUR + lankytojo bilietai.

3Nuolaida netaikoma švenčių ir renginių metu.

 1. Metiniai muziejaus abonementai4:
  • 30 apsilankymų – 30 EUR;
  • asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos 30 apsilankymų – 15 EUR5;
  • 90 apsilankymų – 50 EUR.
  • 300 apsilankymų (aktyvaus laisvalaikio bičiulio abonementas) – 100 EUR (galioja tik muziejaus, lankomo kaip parkas valandomis (08.00 – 10.00 ir 18.00 – 20.00);

4Metiniai muziejaus abonementai negalioja švenčių ir renginių metu.

5Moksleiviams, studentams, senjorams, asmenims, kuriems nustatytas 30-55% darbingumo lygis, socialiai remtiniems asmenims (pateikus lengvatą patvirtinantį dokumentą).

 1. Įėjimo bilietų kainos į muziejų kaip parką6:
  • suaugusiems – 3 EUR;
  • asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1,50 EUR.

6 Muziejus lankomas kaip parkas, kai uždarytos interjerų ekspozicijos.

 1. Ekskursijų vadovo paslaugos tik iš anksto užsisakius tel. 8 687 67237. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis (trukmė iki 2 val., grupei iki 20 žmonių)7:
  • suaugusiems – 40 EUR + lankytojo bilietas;
  • moksleiviams ir vaikams – 20 EUR + lankytojo bilietas.

7Už ilgiau nei 2 val. trunkančią ekskursiją mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 1. Ekskursijų vadovo paslaugos be išankstinio užsakymo. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų kalbomis (trukmė iki 1 val., maksimalus grupės dydis iki 20 asmenų) pagal nustatytą tvarkaraštį:
  • suaugusiems – 2 EUR + lankytojo bilietas;
  • asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1 EUR + lankytojo bilietas.

JODINĖJIMAS ŽIRGAIS

Ši paslauga teikiama ne tik įgudusiems raiteliams, bet ir tiems, kurie pirmą kartą sėda ant arklio.

Užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 607 67017, 8 676 28808.

Paslaugos pavadinimas Amžiaus grupė Užsiėmimo trukmė Užsiėmimo kaina 1 asmeniui
1. Jojimas ant arklio dalyvaujant treneriui   Vaikui nuo 5 iki 18 m. 45 min 10 EUR
2. Jojimas ant arklio dalyvaujant treneriui   Suaugusiam nuo 18 m. 45 min 15  EUR
3. Proginis jodinėjimas (vestuvės, mergvakaris, bernvakaris, krikštynos) Suaugusiam nuo 18 m. 45 min 20 EUR
4. Ekskursija raitomis su treneriu po muziejaus teritoriją Vaikams ir suaugusiems 45 min Vaikams – 20 EUR

Suaugusiems – 30 EUR.

PASIVAŽINĖJIMAS ARKLIAIS

Paslauga teikiama tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 682 20665 (ištisus metus).

Dėl pasivažinėjimo arkliais edukacinių užsiėmimų metu, kreiptis tel. 8 687 67237.

Paslaugos pavadinimas Kaina Trukmė
1. Pasivažinėjimas vienkinkiu vežimaičiu. Grupei – 15 EUR (nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus, bet ne daugiau 8 asmenų). Iki 20 min. pasivažinėjimas po muziejaus teritoriją nustatytu maršrutu
2. Pasivažinėjimas vienkinkiu vežimaičiu edukacinių užsiėmimų metu. 1 suaugusiam asmeniui – 2 EUR;

1 vaikui – 1 EUR.

3. Pasivažinėjimas fajetonu

(dvikinkis vežimaitis)

Grupei – 30 EUR (kaina nepriklauso nuo asmenų skaičiaus).

JOJIMO BŪRELIS

Paslauga teikiama tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 607 67017, 8 657 48220.

Jojimo pamoka Užsiėmimo

trukmė

4 užsiėmimų

abonemento kaina*

8 užsiėmimų

abonemento kaina*

Vaikui nuo 6 metų (su treneriu) 45 min. 30  EUR 50 EUR
Suaugusiam (su treneriu) 45 min. 60  EUR 100 EUR

 *Abonementinis mokestis taikomas, kai sumokama iš anksto.

FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO PASLAUGOS MUZIEJAUS TERITORIJOJE

Filmavimo ir fotografavimo užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 614 46586.

 • Fotografavimas komerciniais tikslais, fotosesijos.:
  • interjere 1 val. – nuo 100 EUR;
  • eksterjere 1 val. – nuo 50 EUR.
 • Ekspozicijų filmavimas komerciniais tikslais (1 para):
  • interjero ekspozicija – nuo 1000 EUR;
  • eksterjero ekspozicija – nuo 600 EUR;
  • eksponatų panaudojimas – nuo 30 EUR.

Filmavimo kainą, kuriant filmus su apšvietimu, muziejaus rekvizitais, transformuojant ekspozicijas, statant papildomus statinius, uždarant tam tikrą teritoriją, nustato muziejaus administracijos sudaryta komisija ir sudaroma atskira sutartis.

Filmuojant, fotografuojant Lietuvos liaudies buities muziejaus eksterjerą / interjerą komerciniais tikslais, reikalaujama nurodyti, kad naudotasi muziejaus aplinka arba ant produkcijos talpinti muziejaus logotipą.

 • Filmavimas, fotografavimas nekomerciniais tikslais:
  • fotosesijos interjere 1 val. – nuo 50 EUR.
  • fotosesijos eksterjere 1 val. – nemokamos.

KITOS PASLAUGOS

 • Konservavimo, restauravimo ir konsultavimo muziejininkystės klausimais paslaugų kainas nustato muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;
 • Klojimo teatro nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms:
  • pirma valanda 40 EUR;
  • antra valanda ir vėlesnės valandos po 20 EUR;
  • nuoma dienai, bet ne ilgiau kaip 8 val. – 150 EUR.

Už ilgiau nei 8 val. trunkančią nuomą mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 • Pastatų (Muziejaus etnografinio miestelio Ugniagesių stoginės, Račkiškių koplyčios, miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios, Aristavėlės dvaro rūmų ir gyv. prekybinio namo iš Tabariškių) nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms:
  • pirma valanda – 50 EUR;
  • antra valanda ir vėlesnės valandos – 30 EUR;
  • nuoma dienai, bet ne ilgiau kaip 8 val. – 200 EUR;

Už ilgiau nei 8 val. trunkančią nuomą mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 • Salų II etnoarchitektūrinio kaimo komplekso nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms – 100  EUR / parai.
 • Seminarų, konferencijų, renginių organizavimo vadybinės paslaugos – nuo 60 EUR.
 • Laužo sukrovimas, priežiūra ir vietos sutvarkymas (priklausomai nuo jo dydžio) – 100 EUR.
 • Lauko ekspozicijos nuoma prekybininkams – nuo 20 EUR (vienai dienai). Konkretaus renginio prekybinių mugių dalyvių mokestį nustato įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į renginio specifiką, populiarumą, asortimentą, teikiamas paslaugas, kviečiamus sertifikuotų gaminių ar paslaugų teikėjus, tradicinių amatų meistrus ir dailininkus, bei galimas mugės įrengimo išlaidas);
 • Lauko ekspozicijos nuoma renginiams – 40 EUR / val.
 • Lauko ekspozicijos trumpalaikė nuoma – 50 EUR. (vienai dienai).
 • Gidų mokymo paslaugos kaina – 60 EUR vienam asmeniui.
 • Gido leidimo atnaujinimo paslaugos kaina – 10 EUR.

Automobilių stovėjimo aikštelės kainos kiekvienai dienai:

 • nuo 09:00 iki 20:59 vienkartinis mokestis:
  • žemos transporto priemonės (lengvieji automobiliai) – 2 EUR;
  • aukštos transporto priemonės (autobusai) – 5 EUR.
 • nuo 21:00 iki 08:59 valandinis mokestis:
  • žemos transporto priemonės (lengvieji automobiliai) – 0,5 EUR/val.
  • aukštos transporto priemonės (autobusai) – 0,5 EUR/val.
 • Visoms transporto priemonėms leisti išvažiuoti nemokamai, jeigu jos aikštelėje išbūna ne ilgiau 30 min., tačiau išbuvus ilgiau, mokestį skaičiuoti ir už pirmas 30 min.

Mobiliosios audiogido programėlės 4 (keturiomis) kalbomis (lietuvių, anglų, rusų ir prancūzų) paslaugos kaina – 2 EUR.

Orientacinio žaidimo paslaugos kaina 5 EUR + lankytojo bilietas, iki 5 asmenų grupei, rekomenduojamas amžius nuo 12 metų. Orientacinio žaidimo paslauga teikiama muziejaus interjerų ekspozicijų atidarymo metu penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12:00 val. iki 16:00 val.

Pabėgimo – galvosūkių kambario paslaugos kaina:

 • 30 EUR + lankytojo bilietas iki 7 asmenų rekomenduojamas amžius nuo 10 metų.
 • 8 EUR + lankytojo bilietas už kiekvieną papildomą grupės narį (dėl didesnės nei 7 asmenų grupės derinama atskirai). Pabėgimo – galvosūkių kambario paslauga teikiama pagal išankstinę registraciją. Paslaugos trukmė 1 val. (60 min.).

DOKUMENTŲ KOPIJOS IŠ MUZIEJAUS ARCHYVŲ IR FONDŲ

 • Archyvinės, bibliografinės medžiagos paieška – nuo 1,50 EUR.
 • Archyvinių dokumentų kopijavimas: l lapas A4 formato – 0,50 EUR. 1 lapas A3 formato – 1,20 EUR.
 • Dokumento skenavimas: 1 lapas A4 formato (be laikmenos kainos) – 0,50 EUR.
 • Sodybų projektų dokumentų kopijavimas – 30 EUR.
 • Iki 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:
  • Nuotrauka 9 x 12                                          3 EUR.
  • Nuotrauka 10 x 15                                        4 EUR.
  • Nuotrauka 18 x 24                                        8 EUR.
  • Nuotrauka 24 x 30                                        10 EUR.
  • Nuotrauka 30 x 40                                        13 EUR.
 • Nuo 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:
  • Nuotrauka 9 x 12                                          1 EUR.
  • Nuotrauka 10 x 15                                        1,50 EUR.
  • Nuotrauka 13 x 18                                        2 EUR.
  • Nuotrauka 18 x 24                                        3 EUR.
  • Nuotrauka 24 x 30                                        4 EUR.
  • Nuotrauka 30 x 40                                        8 EUR.
 • Skaitmeniniai vaizdai: 1 nuotrauka pasirinktu formatu (įrašyta į laikmeną) – 5 EUR.
 • Nuotraukų redagavimas: 1 vnt. – 8 EUR.

EDUKACINIAI IR TEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Grupės priimamos tik iš anksto užsisakius tel. 8 687 67237. Grupės dydisiki 20 žmonių. Edukacinio užsiėmimo trukmė nurodyta edukacinio

užsiėmimo apraše.

Eil. Nr. Edukacinis užsiėmimas Užsakymai priimami tel. Amžiaus

grupė

Užsiėmimo

trukmė

Užsiėmimo kaina grupei
 ŠEIMOS PAPROČIAI 
1. „Kai… buvau, jaunimėlin ėjau“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 618 02516

8 687 67237

9–12 klasių moksleiviams ir jaunimo grupėms 1,5 val. 30 EUR  + 16 EUR (priemonės pagal scenarijų: duona, sūris, medus, riešutai, obuoliai) + lankytojo bilietas  
2. „Mergvakaris“.

Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku.

8 618 02516

8 682 20669

8 687 67237

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą. Fotosesija, tautiniai drabužiai ir įėjimas nuotakai – nemokamai.

3. „Praverkime vestuvinių papročių lobių skrynią…“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 618 02516

8 687 67237

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

 Papildomos priemonės pagal pageidavimą.

Fotosesija, įėjimas jaunavedžiams nemokamai

4. „Kiek vaikelio (vaikino) vestuvės, tiek paršelio skerstuvės“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku bernvakario ar kitokio vyriško sambūrio proga. 8 618 02516

8 687 67237

Suaugusiems 1,5 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą.

5. „Ant krikštatėvių rankų…“. Užsiėmimas vedamas balandžio–spalio mėn. 8 609 97414

8 687 67237

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas.

Papildomos priemonės pagal pageidavimą. Fotosesija, įėjimas krikštatėviams – nemokamai.

6. „Kūdikystė, vaikystė senoje pirkioje“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais 8 609 97414

8 687 67237

Vaikams ir suaugusiems turintiems regos negalią ir 1 – 4 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės)  + lankytojo bilietas

Turintiems  negalią įėjimas nemokamas

7. „O kai aš pas promočiutę buvau“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 618 02516

8 687 67237

1 – 4 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

KALENDORINIAI PAPROČIAI
1.  „Laukiu velykėlių“. Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėn. 8 609 97414

8 687 67237

1 – 5 klasių moksleiviams 1,5 val. Vaikams – 30 EUR + 8 EUR / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliais) + lankytojo bilietas

 Suaugusiems60 EUR + 9 EUR  / suaugusiam (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas

2. Nuotolinis edukacinis užsiėmimas

„Sveiki sulaukim šv. Velykų“

8 682 20669

8 687 67237

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 45 min. Užsiėmimo kaina (grupei iki 30 asmenų): 

Vaikams ir senjorams – 30 EUR.

Už kiekvieną papildomą dalyvį mokama po 1 EUR.

Suaugusiems – 60 EUR

Už kiekvieną papildomą dalyvį mokama po 2 EUR.

Su labai didelėmis grupėmis kaina derinama atskirai.

3. „Marginu velykaitį“. Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėn. 8 609 97415

8 687 67237

1 – 12 klasių moksleiviams 1-1,5 val. 30 EUR  + 1 EUR / vaikui (priemonės) + lankytojo bilietas
4. ,,Jurginės“. Užsiėmimas vedamas balandžio mėnesį. 8 609 97414

8 687 67237

1 – 5 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + 7 EUR / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
5. ,,Piemenų rūpesčiai ir linksmybės. Sekminės“. Užsiėmimas vedamas gegužės–birželio mėnesiais. 8 618 02516

8 687 67237

3 – 7 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + 7 EUR  / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
6. „Advento vainikas“. Užsiėmimas vedamas spalio, lapkričio mėn. 8 609 97414

8 687 67237

1 – 5 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 2 EUR / vaikui (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas
7. „Atvažiavo Kalėda“. Užsiėmimas vedamas gruodžio–sausio mėnesį. 8 682 20669

8 687 67237

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams – 60 EUR + 8 EUR  / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas Suaugusiems – 120 EUR + 9 EUR  / suaugusiam (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
8. Nuotolinių edukacinių užsiėmimų ciklas „Kalendorinių žiemos švenčių tradicijos ir papročiai“:

·         Advento vainikas;

·         Oi Kalėda Kalėda;

·         Užgavėnės;

8 682 20669

8 687 67237

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 45 min. Užsiėmimo kaina (grupei iki 30 asmenų): 

Vaikams ir senjorams – 30 EUR.

Už kiekvieną papildomą dalyvį mokama po 1 EUR.

Suaugusiems – 60 EUR

Už kiekvieną papildomą dalyvį mokama po 2 EUR.

Su labai didelėmis grupėmis kaina derinama atskirai.

9. „Kepam gandro bandeles“

Užsiėmimas vedamas kovo-balandžio mėnesiais.

8 687 67237

8 618 02516

8 609 97415

5 – 6 klasių moksleiviams ir suaugusiems 2 val. Vaikams – 60 EUR + 4 EUR  / vaikui (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 100 EUR + 5 EUR  / suaugusiam (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas

10. ,,Vakarojimas“. Užsiėmimas vedamas lapkričio mėnesį. 8 618 02516

8 687 67237

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

AMATAI, DARBAI
1. „Per kluoną ne tik linas, ir duona…“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 618 02516

8 687 67237

5 – 10 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 45 min. Vaikams30,00 Eurų + 20,00 Eurų (patalkių vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems60,00 Eurų + 20,00 Eurų (patalkių vaišės) + lankytojo bilietas

2. „Avelė aprengs ir sušildys“. Užsiėmimas vedamas lapkričio–kovo mėn. (išskyrus gruodžio mėn.) 8 609 97415

8 687 67237

4 – 12 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + lankytojo bilietas
3. ,,Apšvietimo priemonės ir žvakių liejimas“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 699 17869

8 645 33139

3 – 12 klasių moksleiviams, jaunimui, suaugusiems iki 1,5val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

4. ,,Lino kelias“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 687 67237

8 682 20669

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

5. „Paseikėk ir pasverk“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 604 06786

8 687 67237

5 – 12 klasių moksleiviams Iki 1 val. 30 EUR + lankytojo bilietas

10–15 moksleivių grupei. Turėti rašymo priemones.

6. „Pasistatyk namą“. Užsiėmimas vedamas gegužės –spalio mėnesiais. 8 630 74755

8 687 67237

6-12 klasės moksleiviams, jaunimui ir suaugusiems 1,5 – 2 val Vaikams50 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems80 EUR + lankytojo bilietas

7.                                        „Aš ištapysiu kraičių skrynelę…“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 614 55421

8 687 67237

3 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

8.                                        „Taipgi gražus gražus žolynų darželis“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 687 67237

8 682 20669

5 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

9.                                        „Duona ne vėju ateina“.

1 variantas vedamas gegužės-rugsėjo mėnesiais Žemaitijos sektoriuje.

2 variantas vedamas spalio-balandžio mėnesiais aukštaičių Pakapių gryčioje.

8 618 02516

8 687 67237

Vaikams nuo 6 m. ir 1 –4 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas
10.                                    ,,Lietuvos kaimo gyventojų kasdieninė ir šventinė apranga XIX a. pab.XX a. I pr.” Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 689 36746

8 687 67237

4 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5-2 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

GYVOJI ISTORIJA
1. „Pradžios mokykla XX a. 3–4 deš. Dailyraščio pamoka“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 687 67237

8 618 02516

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Moksleiviams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

2. „Pamoka pas daraktorę“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 687 67237

8 609 97414

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

3. ,,Tautos tremtis“

Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais.

8 699 04780

8 687 67237

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 45 min. Nemokamai
4. „Medžioklės ir karo tradicijos Aristavėlės (Aristavos) dvaro pievoje: šaudymo lanku ir arbaletu edukacija“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 645 33139

8 687 67237

14-18 metų jaunimui ir suaugusiems 1-1,5 val. 10-15 asmenų.

Suaugusiems – 100 EUR + lankytojo bilietas

Vaikams – 70 EUR + lankytojo bilietas

5. Teminė ekskursija „Čia mūsų miestelis“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 618 02516

8 687 67237

4 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 1 val. Vaikams20 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems40 EUR + lankytojo bilietas

6. Nauja teminė ekskursija „Nuo dvaro menių iki valstietiškų trobų“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 609 97415

8 687 67237

9 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 2 val. Vaikams20 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems40 EUR + lankytojo bilietas

 KULINARINIS PAVELDAS
1. Degustacinė programa „Poniškas volgymas“. Užsiėmimas vedamas spalio–balandžio mėn. 8 687 67237

8 609 97415

Suaugusiems 1 val. Iki 12 asmenų – 120,00 Eurų + lankytojo bilietas.

Iki 20 asmenų – 200,00 Eurų + lankytojo bilietas.

2. Ragaišis – šventinė duona. Užsiėmimas vedamas ištisus metus. 8 687 67237

8 609 97415

9 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 – 2 val. Vaikams50 EUR + 2,5 EUR išlaidos už priemones + lankytojo bilietas

Suaugusiems80 EUR + 3,5 EUR išlaidos už priemones + lankytojo bilietas

3. „Šventinių meduolių kepimas ir puošyba“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais tik pagal išankstinį užsakymą. 8 614 24136 Vaikams, suaugusiems, mišrioms grupėms (nuo 12 iki 20 asmenų) Ne trumpiau kaip 2 val. Vaikams 60 EUR + 6 EUR / vaikui (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 100 EUR + 6 EUR / suaugusiam (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas

4. „Per barzdą varvėjo burnoj neturėjau“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 609 97414

8 687 67237

Suaugusiems 1,5 val. 60 EUR + 10 EUR / asm. (vaišės) + lankytojo bilietas
ŽAIDIMAI IR LINKSMYBĖS
1. ,,Vaikų žaidimai, pasakos, dainos…“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 609 97415

8 687 67237

Vaikams nuo 6 m. ir 1 –4 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas
2. ,,Kaimiški jaunimo žaidimai“. Užsiėmimas vedamas balandžio–lapkričio mėnesiais. 8 645 33139

8 687 67237

5 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

3. Nuotolinis edukacinis užsiėmimas (per ZOOM programą)

„Žaismas džiaugsmą teikia…“ Užsiėmimas vedamas visais metų laikais.

8682 96086

8 645 33139

1–12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 45 min. Užsiėmimo kaina (grupei iki 30 asmenų): 

Vaikams ir senjorams – 30 EUR.

Už kiekvieną papildomą dalyvį mokama po 1 EUR.

Suaugusiems – 60 EUR

Už kiekvieną papildomą dalyvį mokama po 2 EUR.

Su labai didelėmis grupėmis kaina derinama atskirai.

4.  „Muzikuokime kartu“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 682 96086

8 687 67237

3-12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams 30,00 Eurų + lankytojo bilietas

Suaugusiems60,00 Eurų + lankytojo bilietas