Mielieji muziejaus lankytojai, turime Jums džiugių žinių – 2021 m. muziejaus lankymo kainos išlieka tokios pačios! Be to, įvedamas naujas aktyvaus laisvalaikio bičiulio abonementas (300 apsilankymų muziejuje kaip parke už 100 EUR). Taip pat neženkliai keičiasi jojimo būrelio įkainiai. Su visais įkainiais kviečiame susipažinti čia:

BILIETŲ KAINOS

1. Įėjimo bilieto kaina:

1.1. suaugusiems – 6 EUR.

2. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos 50 procentų nuolaidos ir lengvatos:

2.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas – 3 EUR;

2.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu –3 EUR;

2.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis – 3 EUR;

2.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams – 3 EUR;

2.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų) – 3 EUR;

2.6. nuo 1939‒1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams – 3 EUR;

2.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos – 3 EUR;

2.8. pasipriešinimo 1940‒1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams – 3 EUR;

2.9. socialiai remtiniems asmenims – (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą) – 1,50 EUR.

3. Nemokamai muziejų lanko:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikai;

3.2. našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai;

3.3. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

3.4. asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;

3.5. visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;

3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariai, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariai;

3.7. visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;

3.8. muziejaus kūrėjai – emeritai ir jų šeimos nariai;

3.9. vienas suaugusiųjų grupės (ne mažiau 10 ir ne daugiau 20 asmenų) asmuo. Moksleivių grupės (ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau 11 moksleivių) vadovas;

3.10. autobuso vairuotojas, atvežęs grupę lankytojų;

3.11. šeimos kortelės turėtojai[1].

Nuolaidos ir lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, įrodantį pažymėjimą nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

[1] Nuolaida netaikoma muziejaus ar kitų įstaigų organizuojamų renginių metu.

4. Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu.

Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu nustatoma direktoriaus įsakymu.

5. Įvažiavimo į muziejų vienkartinių bilietų kainos[2]:

5.1. lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų):

5.1.1. 20 EUR + lankytojo bilietai;

5.1.2. įvažiavimas nemokamas asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo arba 0-25% darbingumo lygis ir juos lydintiems asmenims;

5.1.3. 10 EUR + lengvatinis lankytojo bilietas (3 EUR) asmenims, kuriems nustatytas 30-50% darbingumo lygis;

5.2. mikroautobusu (nuo 8 iki 16 vietų) – 30 EUR + lankytojo bilietai;

5.3. autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 50 EUR + lankytojo bilietai;

5.4. motociklu, mopedu, motoroleriu – 10 EUR + lankytojo bilietai.

[2] Muziejus pasilieka teisę:

 • neleisti lankytojams įvažiuoti į muziejaus teritoriją švenčių ir renginių metu;
 • leisti nemokamai įvažiuoti į muziejaus teritoriją asmenims išskirtiniu atveju atsižvelgiant į sveikatos būklę.

2015-08-31 LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“.

6. Įvažiavimo bilietų kainos užsisakius muziejaus edukacinį (-ius) užsiėmimą (-us) bet kuriuo metų laiku arba užsisakius ekskursiją žiemos metu[3]:

6.1. lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų), motociklu, mopedu, motoroleriu – 5 EUR + lankytojo bilietai. Šaltojo sezono metu arba esant blogoms oro sąlygoms įvažiavimas į muziejaus teritoriją nemokamas.

6.2. mikroautobusu, limuzinu (nuo 8 iki 16 vietų) – 10 EUR + lankytojo bilietai;

6.3. autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 20 EUR + lankytojo bilietai.⠀

[3] Nuolaida netaikoma švenčių ir renginių metu.

7. Metiniai muziejaus abonementai[4]:

7.1. 30 apsilankymų – 30 EUR;

7.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos 30 apsilankymų – 15 EUR[5];

7.3. 90 apsilankymų – 50 EUR;

7.4. 300 apsilankymų (aktyvaus laisvalaikio bičiulio abonementas) – 100 EUR (galioja tik valandomis, kai muziejus lankomas kaip parkas (08.00 – 10.00 ir 18.00 – 20.00)).

[4] Metiniai muziejaus abonementai negalioja švenčių ir renginių metu.

[5] Moksleiviams, studentams, senjorams, asmenims, kuriems nustatytas 30-50% darbingumo lygis, socialiai remtiniems asmenims (pateikus lengvatą patvirtinantį dokumentą).

8. Įėjimo bilietų kainos į muziejų kaip parką[6]:

8.1. suaugusiems – 3 EUR;

8.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1,50 EUR⠀

[6] Muziejus lankomas kaip parkas, kai uždarytos interjerų ekspozicijos.

9. Ekskursijų vadovo paslaugos tik iš anksto užsisakius tel. 8 687 67237. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis (trukmė iki 2 val., grupei iki 20 žmonių)[7]:

9.1. suaugusiems – 40 EUR + lankytojo bilietas;

9.2. moksleiviams ir vaikams – 20 EUR + lankytojo bilietas.⠀

[7] Už ilgiau nei 2 val. trunkančią ekskursiją mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

10. Ekskursijų vadovo paslaugos be išankstinio užsakymo. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų kalbomis (trukmė iki 1 val., maksimalus grupės dydis iki 20 asmenų) pagal nustatytą tvarkaraštį:

10.1. suaugusiems – 2 EUR + lankytojo bilietas;

10.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1 EUR + lankytojo bilietas.

JODINĖJIMAS ŽIRGAIS

Ši paslauga teikiama ne tik įgudusiems raiteliams, bet ir tiems, kurie pirmą kartą sėda ant arklio.

Užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 607 67017, 8 676 28808.

Paslaugos pavadinimas Amžiaus grupė Užsiėmimo trukmė Užsiėmimo kaina 1 asmeniui
1. Jojimas ant arklio dalyvaujant treneriui   Vaikui nuo 5 iki 18 m. 45 min 10 EUR
2. Jojimas ant arklio dalyvaujant treneriui   Suaugusiam nuo 18 m. 45 min 15  EUR

 

3. Proginis jodinėjimas (vestuvės, mergvakaris, bernvakaris, krikštynos) Suaugusiam nuo 18 m. 45 min 20 EUR
4. Ekskursija raitomis su treneriu po muziejaus teritoriją Vaikams ir suaugusiems 45 min 20 EUR

PASIVAŽINĖJIMAS ARKLIAIS

Paslauga teikiama tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 682 20665 (ištisus metus).

Dėl pasivažinėjimo arkliais edukacinių užsiėmimų metu, kreiptis tel. 8 687 67237.

Paslaugos pavadinimas

 

Kaina Trukmė
1. Pasivažinėjimas vienkinkiu vežimaičiu. Grupei – 15 EUR (nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus, bet ne daugiau 8 asmenų). Iki 20 min. pasivažinėjimas

po muziejaus teritoriją nustatytu maršrutu

2. Pasivažinėjimas vienkinkiu vežimaičiu edukacinių užsiėmimų metu. 1 suaugusiam asmeniui – 3 EUR;

1 vaikui – 1,50 EUR.

 

3. Pasivažinėjimas fajetonu

(dvikinkis vežimaitis)

Grupei – 30 EUR (kaina nepriklauso nuo asmenų skaičiaus).

 

JOJIMO BŪRELIS

Paslauga teikiama tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 607 67017, 8 657 48220.

Jojimo pamoka Užsiėmimo

trukmė

4 užsiėmimų

abonemento kaina*

 

8 užsiėmimų

abonemento kaina*

 

Vaikui nuo 6 metų (su treneriu) 45 min. 30 EUR

 

50 EUR

 

Suaugusiam (su treneriu) 45 min. 50 EUR

 

90 EUR

 

 ⠀

*Abonementinis mokestis taikomas, kai sumokama už iš anksto.

FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO PASLAUGOS MUZIEJAUS TERITORIJOJE

Filmavimo ir fotografavimo užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 614 46586.

1. Fotografavimas komerciniais tikslais, fotosesijos.:

1.1. interjere 1 val. – nuo 100 EUR;

1.2. eksterjere 1 val. – nuo 50 EUR.

2. Ekspozicijų filmavimas komerciniais tikslais (1 para):

2.1. interjero ekspozicija – nuo 1000 EUR;

2.2. eksterjero ekspozicija – nuo 600 EUR;

2.3. eksponatų panaudojimas – nuo 30 EUR.

Filmavimo kainą, kuriant filmus su apšvietimu, muziejaus rekvizitais, transformuojant ekspozicijas, statant papildomus statinius, uždarant tam tikrą teritoriją, nustato muziejaus administracijos sudaryta komisija ir sudaroma atskira sutartis.

Filmuojant, fotografuojant Lietuvos liaudies buities muziejaus eksterjerą / interjerą komerciniais tikslais, reikalaujama nurodyti, kad naudotasi muziejaus aplinka arba ant produkcijos talpinti muziejaus logotipą.

3. Filmavimas, fotografavimas nekomerciniais tikslais:

3.1. fotosesijos interjere 1 val. – nuo 50 EUR.

3.2. fotosesijos eksterjere 1 val. – nemokamos.

KITOS PASLAUGOS

 1. Konservavimo, restauravimo ir konsultavimo muziejininkystės klausimais paslaugų kainas nustato muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;
 2. Klojimo teatro nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms:

2.1. pirma valanda 40 Eur;

2.2. antra valanda ir vėlesnės valandos po 20 EUR;

2.3. nuoma dienai, bet ne ilgiau kaip 8 val. – 150 EUR.

Už ilgiau nei 8 val. trunkančią nuomą mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 1. Pastatų (Muziejaus etnografinio miestelio Ugniagesių stoginės, Račkiškių koplyčios, miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios, Aristavėlės dvaro rūmų ir gyv. prekybinio namo iš Tabariškių) nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms:

3.1. pirma valanda – 50 Eur;

3.2. antra valanda ir vėlesnės valandos – 30 EUR;

3.3. nuoma dienai, bet ne ilgiau kaip 8 val. – 200 EUR;

Už ilgiau nei 8 val. trunkančią nuomą mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 1. Salų II etnoarchitektūrinio kaimo komplekso nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms – 100 EUR / parai.
 2. Seminarų, konferencijų, renginių organizavimo vadybinės paslaugos – nuo 60 EUR.
 3. Laužo sukrovimas, priežiūra ir vietos sutvarkymas (priklausomai nuo jo dydžio) – 100 EUR.
 4. Lauko ekspozicijos nuoma prekybininkams – nuo 20 EUR (vienai dienai). Konkretaus renginio prekybinių mugių dalyvių mokestį nustato įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į renginio specifiką, populiarumą, asortimentą, teikiamas paslaugas, kviečiamus sertifikuotų gaminių ar paslaugų teikėjus, tradicinių amatų meistrus ir dailininkus, bei galimas mugės įrengimo išlaidas);
 5. Lauko ekspozicijos nuoma renginiams – 40 EUR / val.
 6. Lauko ekspozicijos trumpalaikė nuoma – 50 EUR. (vienai dienai).
 7. Gidų mokymo paslaugos kaina – 60 EUR vienam asmeniui.
 8. Gido leidimo atnaujinimo paslaugos kaina – 10 EUR.

DOKUMENTŲ KOPIJOS IŠ MUZIEJAUS ARCHYVŲ IR FONDŲ

 1. Archyvinės, bibliografinės medžiagos paieška – nuo 1,50 EUR.
 2. Archyvinių dokumentų kopijavimas: l lapas A4 formato – 0,50 EUR. 1 lapas A3 formato – 1,20 EUR.
 3. Dokumento skenavimas: 1 lapas A4 formato (be laikmenos kainos) – 0,50 EUR.
 4. Sodybų projektų dokumentų kopijavimas – 30 EUR.
 5. Iki 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:

5.1. Nuotrauka 9 x 12                3 EUR.

5.2. Nuotrauka 10 x 15              4 EUR.

5.3. Nuotrauka 18 x 24              8 EUR.

5.4. Nuotrauka 24 x 30              10 EUR.

5.5. Nuotrauka 30 x 40              13 EUR.

6. Nuo 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:

6.1. Nuotrauka 9 x 12                1 EUR.

6.2. Nuotrauka 10 x 15              1,50 EUR.

6.3. Nuotrauka 13 x 18              2 EUR.

6.4. Nuotrauka 18 x 24              3 EUR.

6.5. Nuotrauka 24 x 30              4 EUR.

6.6. Nuotrauka 30 x 40              8 EUR.

7. Skaitmeniniai vaizdai: 1 nuotrauka pasirinktu formatu (įrašyta į laikmeną) – 5 EUR.

8. Nuotraukų redagavimas: 1 vnt. – 8 EUR.

EDUKACINIAI IR TEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Grupės priimamos tik iš anksto užsisakius tel. 8 687 67237. Grupės dydis – iki 20 žmonių. Edukacinio užsiėmimo trukmė nurodyta edukacinio užsiėmimo apraše.

Eil. Nr.

 

Edukacinis užsiėmimas Užsakymai priimami tel. Amžiaus grupė Užsiėmimo trukmė Užsiėmimo kaina grupei
ŠEIMOS PAPROČIAI
„Kai… buvau, jaunimėlin ėjau“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 687 67237

8 618 02516

9–12 klasių moksleiviams ir jaunimo grupėms 1,5 val. 30 EUR  + 16 EUR (priemonės pagal scenarijų: duona, sūris, medus, riešutai, obuoliai) + lankytojo bilietas
Mergvakaris. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 687 67237

8 618 02516

8 682 20669

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą. Fotosesija, tautiniai drabužiai ir įėjimas nuotakai – nemokamai.

„Praverkime vestuvinių papročių lobių skrynią…“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 687 67237

8 618 02516

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą.

Fotosesija, įėjimas jaunavedžiams nemokamai.

„Kiek vaikelio (vaikino) vestuvės, tiek paršelio skerstuvės“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku bernvakario ar kitokio vyriško sambūrio proga. 8 687 67237

8 618 02516

Suaugusiems

 

1,5 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą.

„Ant krikštatėvių rankų…“. Užsiėmimas vedamas balandžio–spalio mėn.

 

8 687 67237

8 609 97414

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą. Fotosesija, įėjimas krikštatėviams – nemokamai.

KALENDORINIAI PAPROČIAI
Nuotolinių edukacinių užsiėmimų ciklas per ZOOM programą „Kalendorinių žiemos švenčių tradicijos ir papročiai“:

 • Advento vainikas;
 • Oi Kalėda Kalėda;
 • Užgavėnės.
8 682 20669

8 687 67237

 

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 45 min.

 

Vaikams – 30 EUR

Suaugusiems – 60 EUR

 „Laukiu velykėlių“. Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėn. 8 687 67237

8 609 97414

 

1 – 5 klasių moksleiviams 1,5 val. Vaikams – 30 EUR + 8 EUR / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliais) + lankytojo bilietas

Suaugusiems 60 EUR + 9 EUR  / asm. (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas

„Marginu velykaitį“. Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėn. 8 687 67237

8 609 97415

1 – 12 klasių moksleiviams 1-1,5 val. 30 EUR  + 1 EUR / vaikui (priemonės) + lankytojo bilietas
,,Jurginės“. Užsiėmimas vedamas balandžio mėnesį. 8 687 67237

8 609 97414

 

1 – 5 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + 7 EUR / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
,,Piemenų rūpesčiai ir linksmybės. Sekminės“. Užsiėmimas vedamas gegužės–birželio mėnesiais. 8 687 67237

8 618 02516

3 – 7 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + 7 EUR  / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
„Advento vainikas“. Užsiėmimas vedamas spalio, lapkričio mėn. 8 687 67237

8 609 97414

 

1 – 5 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 2 EUR / vaikui (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas
Atvažiavo Kalėda“. Užsiėmimas vedamas gruodžio–sausio mėnesį. 8 687 67237

8 682 20669

 

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val.

 

Vaikams 60 EUR + 8 EUR  / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas Suaugusiems – 120 EUR + 9 EUR  / asm. (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
„Kepam gandro bandeles“. Užsiėmimas vedamas kovo-balandžio mėnesiais. 8 687 67237

8 618 02516

8 609 97415

5 – 6 klasių moksleiviams ir suaugusiems 2 val. Vaikams – 60 EUR + 4 EUR  / vaikui (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 100 EUR + 5 EUR / asm. (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas

BUITIS IR DARBAI
„Šventinių meduolių kepimas ir puošyba“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais tik pagal išankstinį užsakymą. 8 614 24136 Vaikams, suaugusiems, mišrioms grupėms

(nuo 12 iki 20 asmenų)

Ne trumpiau kaip 2 val.

 

Vaikams – 60 EUR + 6 EUR / vaikui (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas Suaugusiems –100 EUR + 6 EUR / asm. (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas
„Kūdikystė, vaikystė senoje pirkioje“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 687 67237

8 609 97414

Vaikams ir suaugusiems turintiems regos negalią ir 1 – 4 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės)  + lankytojo bilietas

Turintiems negalią įėjimas nemokamas

„O kai aš pas promočiutę buvau“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 687 67237

8 618 02516

1 – 4 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams – 30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

,,Vakarojimas“. Užsiėmimas vedamas lapkričio mėnesį. 8 687 67237

8 618 02516

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams – 30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

„Paseikėk ir pasverk“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais.

 

8 687 67237

8 604 06786

5 – 12 klasių moksleiviams Iki 1 val.

 

30 EUR + lankytojo bilietas

Turėti rašymo priemones.

,,Lino kelias“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 687 67237

8 682 20669

 

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

„Pasistatyk namą “. Užsiėmimas vedamas gegužės –spalio mėnesiais.

 

8 630 74755

8 687 67237

6-12 klasės moksleiviams, jaunimui ir suaugusiems 1,5 – 2 val Vaikams50 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems80 EUR + lankytojo bilietas 

,,Vaikų žaidimai, pasakos, dainos…“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 687 67237

8 609 97415

Vaikams nuo 6 m. ir 1 –4 klasių moksleiviams 1 val.

 

30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas
,,Kaimiški jaunimo žaidimai“. Užsiėmimas vedamas balandžio–lapkričio mėnesiais. 8 687 67237

8 645 33139

5 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val.

 

Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

„Pradžios mokykla XX a. 3–4 deš. Dailyraščio pamoka“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 687 67237

8 618 02516

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Moksleiviams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

„Pamoka pas daraktorę“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais.

 

8 687 67237

8 609 97414

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

,,Apšvietimo priemonės ir žvakių liejimas“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 699 17869

8 645 33139

3 – 12 klasių moksleiviams,  jaunimui,suaugusiems iki 1,5val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

„Duona ne vėju ateina“.1 variantas vedamas gegužės-rugsėjo mėnesiais Žemaitijos sektoriuje.

2 variantas vedamas spalio-balandžio mėnesiais aukštaičių Pakapių gryčioje.

8 687 67237

8 618 02516

Vaikams nuo 6 m. ir 1 –4 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas
„Aš ištapysiu kraičių skryne lę…“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 687 67237

8 614 55421

3 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

„Taipgi gražus gražus žolynų darželis“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 687 67237

8 657 57905

5 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

„Medžioklės ir karo tradicijos Aristavėlės (Aristavos) dvaro pievoje: šaudymo lanku ir arbaletu edukacija“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 645 33139

8 687 67237

14-18 metų jaunimui ir suaugusiems 1-1,5 val. Vaikams – 70 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 100 EUR + lankytojo bilietas

,,Lietuvos kaimo gyventojų kasdieninė ir šventinė apranga XIX a. pab. – XX a. I pr.” Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 689 36746

8 687 67237

4 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5-2 val. Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + lankytojo bilietas

,,Tautos tremtis“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 687 67237

8 699 04780

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 45 min. Nemokamai
„Per barzdą varvėjo burnoj neturėjau“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 609 97414

8 687 67237

Suaugusiems 1,5 val. 60 EUR + 10 EUR / asm. (vaišės) + lankytojo bilietas
„Avelė aprengs ir sušildys“. Užsiėmimas vedamas lapkričio–kovo mėn. (išskyrus gruodį). 8 609 97415

8 687 67237

4 – 12 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + lankytojo bilietas
Teminė ekskursija „Čia mūsų miestelis“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 687 67237

8 618 02516

4 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 1 val. Vaikams20 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems40 EUR + lankytojo bilietas

Nauja teminė ekskursija „Nuo dvaro menių iki valstietiškų trobų“. 8 687 67237

8 609 97415

9 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 2 val. Vaikams20 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems40 EUR + lankytojo bilietas

„Per kluoną – ne tik linas, ir duona…“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 687 67237

8 618 02516

 

5 – 10 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 45 min. Vaikams30,00 Eurų + 20,00 EUR (patalkių vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60,00 Eurų + 20,00 EUR (patalkių vaišės) + lankytojo bilietas

 

KULINARINIS PAVELDAS

Degustacinė programa „Poniškas volgymas“. Užsiėmimas vedamas spalio–balandžio mėn. 8 687 67237

8 609 97415

 

Suaugusiems 1 val. Iki 12 asmenų – 120,00 Eurų + lankytojo bilietas.

Iki 20 asmenų – 200,00 Eurų + lankytojo bilietas.

Ragaišis – šventinė duona. Užsiėmimas vedamas ištisus metus. 8 687 67237

8 609 97415

9 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5-2 val. Vaikams50 EUR + 2,5 EUR (užsiėmimui reikalingos priemonės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems80 EUR + 3,5 EUR  (užsiėmimui reikalingos priemonės) + lankytojo bilietas