Atliekant Architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro kultūros paveldo tyrimų darbuotojų: dr. Rasos Bertašiūtės ir Romo Valančio, muziejaus architekto Ruslano Aranausko parengtas praktines užduotis, muziejuje aplankyti Aristavėlės dvaro rūmai bei į dvaro sodybą perkeltas svirnas, Šveicarijos kaime (Jonavos r.) – dvaro rūmai, svirnai Stučių (Utenos r.) ir Salų (Ignalinos r.) kaimuose bei sinagoga Žiežmarių miestelyje (Kaišiadorių r.). Užduočių aptarimas ir po jų sekusios gyvos diskusijos daugeliui mokymų dalyvių suteikė svarbių žinių, pritaikomų profesinėje veikloje, tvarkant, prižiūrint medinį paveldą. Įžvalgomis ir patirtimi ne tik pranešimo metu mielai dalinosi projekto partnerio Buskerudės amatų centro ir Buskerudės Fylkeskommune Norvegijoje meistras – mokytojas Tore Per Sønju, palinkėjęs sutelkti dėmesį į skirtingų vietovių meistrystės „dialekto“ tyrimus ir tradicijos išsaugojimą bei atgaivinimą.

Lietuvos liaudies buities muziejuje mokymai surengti įgyvendinant projektą „Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą“, kurį remia Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas ir Lietuvos Respublika.