Šiuo metu baigiamas restauruoti žymaus lenkų tapytojo Pranciškaus Kostževskio (Franciszek Kostrzewski, 1826–1911) paveikslas „Puota Siesikų dvaro rūmuose“, signuotas ir datuotas 1889 m. data, o taip pat prabangus vienalaikis jo rėmas. Paveikslo ir jo rėmo restauravimą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kūrinys į Lietuvos liaudies buities muziejų pateko 1986 m., kartu su kitais eksponatais iš Mantvidiškių dvarelio Šarnelės kaime (Plungės r.). Paveikslas iki 2021 m. nebuvo tyrinėtas ir  tvarkytas. Kuomet kūriniui atsirado derama eksponavimo vieta muziejuje atstatytuose Aristavėlės dvaro rūmuose, buvo nutarta paveikslą restauruoti ir jį pritaikyti nuolatinei ekspozicijai dvare.

Norint parengti kokybišką restauravimo projektą, pirmiausia teko išsiaiškinti tikrąją paveikslo vertę ir jo vietą autoriaus kūrybos kontekste bei surasti „raktą“, įgalinusį „perskaityti“ paveiksle sudėtą informaciją. Kadangi tai sėkmingai pavyko padaryti, finansavimas buvo gautas, darbai atlikti ir į muziejų sugrįš restauratorių rankomis „pagydytas“ dar vienas vertingas eksponatas.

Primename, jog P. Kostževskis – žinomas ir populiarus XIX a. Lenkijos menininkas – tapytojas, akvarelistas, puikus piešėjas, iliustratorius ir karikatūristas, glaudžiai susijęs su Varšuvos meno bendruomene. Jis mokėsi Varšuvos dailės mokykloje (dabar – Varšuvos dailės akademija), buvo realizmo atstovas. Garsėjo peizažais ir žanrinėmis scenomis. P. Kostževskio tapybos palikimas nėra gausus, o nuo 1870 m. menininkas beveik nebetapė, jo kūryboje vyravo iliustracijos, akvarelės ir satyriniai piešiniai. Lietuvoje yra vos keli P. Kostževskio darbai, o reikšmingiausias menininko tapybos darbų kolekcijas saugo Varšuvos ir Kelcų nacionaliniai muziejai, tačiau šie darbai daugiausia sukurti iki 1870 m. Tad 1889 m. nutapytas LLBM paveikslas yra vertingas kaip retas dailininko vėlyvojo kūrybos laikotarpio kūrinys ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos mastu. Kaip tik todėl šį blogos būklės LLBM eksponatą buvo būtina restauruoti, išsaugant ateičiai.

Plačiau apie kūrinį skaitykite Eksponato byloje.

Paveikslo būklė buvo nepatenkinama – matėsi stiprūs paveikslo paviršiaus pažeidimai (didelis autorinės drobės netekimas – ~32 cm2 ploto, užklijuotas rudai dažytu popieriaus gabalu, mažesnės skylės drobėje, dažų sluoksnio subraižymai, nemaži paviršiaus nutrupėjimai). Išplyšimų vietose dažų sluoksnio ryšys su gruntu buvo silpnas. Paveikslo paviršius buvo nešvarus, apdulkėjęs.

Rėmo, pagaminto Varšuvoje, žinomame „S. Malickio & Co“ rėmų fabrike, būklė taip pat buvo nepatenkinama. Rėmo dangos buvo pasidengę nešvarumais, matėsi ankstesnių tvarkymų metu atliktų daug netinkamų taisymų, buvo ryškūs nemaži lipdybos netekimai ir klijinio-kreidinio grunto su metalo dangomis nuostoliai. Taip pat buvo ir mechaninių rėmo pažeidimų.

Paveikslo restauravimo darbus atliko Linas Lukoševičius, eksperto kvalifikacinės kategorijos molbertinės tapybos LNDM Prano Gudyno restauravimo centro restauratorius, VDA Restauravimo katedros docentas. L. Lukoševičius 2010–2013 m. su LLBM dalyvavo 3 restauravimo projektuose, kurių metu restauravo LLBM bažnyčios Kryžiaus kelio stočių ciklą. Vėliau su LLBM ir restauratorių grupe sėkmingai įgyvendino tęstinį trijų etapų projektą „LLBM bažnyčios Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Jurgio altorių retabulų restauravimas 2015–2017 m.“, kurio metu restauravo Šv. Jurgio altoriaus titulinį paveikslą „Šv. Jurgis“ (autorius K. Gurnickis).

Paveikslo rėmą restauravo Mindaugas Zigmantas, I kvalifikacinės kategorijos auksuotės LNDM P. Gudyno restauravimo centro restauratorius.

Paveikslas ir jo rėmas buvo restauruoti pagal iš anksto sudarytą jų restauravimo programą.

  1. Paveikslo restauravimo programa:
    1. paveikslo tapybos tyrimas: išsami fotofiksacija prieš, metu ir po restauravimo; fizikiniai, cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai;
    2. restauravimo procesas: paveikslo dezinfekavimas, tapybos sluoksnio tvirtinimas, pagrindo netekimų tvarkymas, išplyšimų suklijavimas, pagrindo paruošimas ir dubliavimas, seno porėmio tvarkymas, užtempimas ant seno sutvarkyto porėmio, gruntavimas, nešvarumų valymas, lako sluoksnio ploninimas, retušavimas, lakavimas;
    3. restauravimo dokumentacijos tvarkymas, paveikslo paruošimas eksponavimui.
  2. Rėmo restauravimo programa: dangos tvirtinimas, valymas, gruntavimas, auksavimas, dangų atstatymas; restauravimo dokumentacijos tvarkymas, rėmo paruošimas eksponavimui.

Restauruotą paveikslą „Puota Siesikų dvaro rūmuose“ su restauruotu rėmu lankytojai pamatys LLBM Aristavėlės dvaro rūmuose 2022 m. muziejaus lankymo sezono metu.

 

                                 Restauravimo projekto vadovė, menotyrininkė Ina Dringelytė