Šiemet pažymime Archyvų metus. Lietuvos liaudies buities muziejaus archyvo pradžia – 1967 metai. Įdomu, kad pirmosios bylos – tai architekto, visuomenės veikėjo, muziejaus Tarybos nario Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893–1993) sukaupta ir perduota etnografinė medžiaga. Vienoje šių bylų (LBM-11) saugoma 13 kito garsaus architekto Stasio Kudoko (1893–1988) piešinių, spėjama, atliktų 3–4 dešimtmetyje.

Tarpukario Lietuvoje S. Kudokas suprojektavo apie 140 pastatų, iš kurių žymiausi: Kauno Karininkų Ramovė (1937, su architektu Kaziu Krikščiukaičiu), Aukštesnioji technikos mokykla (1938), VI gimnazijos rūmai Aukštuosiuose Šančiuose (1938), Pigių butų kolonija (1934, K. Petrausko g. 26). Stasys Kudokas pasižymėjo kaip novatorius, pažangių architektūros idėjų pradininkas Lietuvoje.

Piešiniuose užfiksuoti benykstantys įvairių Lietuvos regionų mažosios architektūros paminklai: stogastulpiai, koplytstulpiai, mediniai ir kaltiniai kryžiai, puošnus viršlangis. Į archyvą piešiniai pateko labai blogos būklės, greičiausiai apdegę. Kai kurių antroje pusėje yra pieštuku padaryti įrašai. Darbai žavi savo meistryste, perteiktomis smulkiausiomis detalėmis. 2011 m. apie šiuos S. Kudoko piešinius buvo parengta virtuali paroda. Ją pažiūrėti galite čia.

Vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė