Jonas Lukšė mokėsi Stepono Žuko taikomosios dailės technikume, vėliau 6-erius metus studijavo Dailės institute. Namų statybos kombinate dirbo dailininku. Be dailės domėjosi istorija, kraštotyra, traukė senamiesčio kultūros paminklų restauracija. Po mokslo baigimo pradėjo dirbti Kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje, kurioje dirbo virš 20 metų. Plačiašakėje veikloje daugiausia pastangų skyrė senamiesčio spalvinei regeneracijai ir Kauno Tvirtovės tyrimui. Išėjęs į pensiją, atsigręžė į buvusios tarnybos apleistą švietėjišką sritį. Žinias pritaikė piešdamas istorinius kultūros paveldo objektus. Surengė Kauno šventovių, Aleksoto seniūnijos kultūros objektų, Panemunės karinio paveldo piešinių parodas. Kartu su kolega V. Orlovu išleido atlasą apie Kauno tvirtovę. J. Lukšė tikisi surengti ir šio unikalaus komplekso piešinių parodą. Netrukus turėtų pasirodyti istorinis fotoalbumas apie Lietuvoje per pastarąjį 20-metį pastatytus paminklus. Kultūros paveldo vertybių piešiniai – tai patirties perdavimas kolegoms, architektams, mokytojams.