Apie šį archajinį paprotį 1976 m. papasakojo aštuoniasdešimtmetis Skuodo rajono gyventojas. Vėlesniais laikais apklausti jaunesni žinių pateikėjai šio papročio neprisiminė. Kviečiame susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis ir, žinoma, išbandyti!

Šio žaidimo tikslas – lazda kuo toliau nuridenti sveiką margutį. Žaidėjų skaičius neribojamas, tačiau geriausia, kai žaidime dalyvauja ne daugiau kaip 10 žaidėjų.

Parenkama lygi, trumpai nupjauta pievelė. Ridenant nuo mažo kalnelio, margučiai risis toliau. Jei per Velykas sninga ar lyja, margučius galima ridenti kluone ant suplūktos grendymo žemės. Turėkite omenyje, kad ridenant ant kieto paviršiaus, margutis greičiau dūžta. Taip pat rinkdami vietą atkreipkite dėmesį, kad visiems žaidėjams būtų vienodos sąlygos.

Dažniausiai ridenama lazdyno lazdomis. Lazdynas turi daug tiesių atžalų, todėl be žalos augalui galima jį praretinti. Tinka ir šermukšninės lazdos. Lazdos ilgis turėtų būti apie 130 cm, o skersmuo – 3-3,5 cm. Paprastai lazdos nenužievindavo. Visų žaidėjų lazdos privalo būti vienodos. Vienaip riedės margutis pastumtas šviežiai išpjauta, kitaip – pernykšte ar senesne lazda. Svarbu žaidimui parinkti margutį kuo kietesniu lukštu ir jokiu būdu negalima naudoti medinių margučių – jau Lietuvos Statute buvo numatytos labai griežtos baudos už apgaudinėjimą žaidžiant dirbtiniais margučiais.

Žaidėjai sustoja prie pažymėtos linijos. Po komandos, visi vienu metu lazda pastumia margutį. Žaidėjai nuo starto linijos kiaušinį stumia tik vieną kartą. Margutis privalo ridentis žeme pastovai ją liesdamas. Laimi tas žaidėjas, kurio pastumtas sveikas margutis nurieda toliausiai. Laimėtojui atitenka visi žaidime dalyvavę margučiai.

Tikėta, kad kiaušinis kaip gyvybės simbolis, liesdamasis su žeme padės jai atlaisvinti gyvybines galias, kurios lems gerą metų derlių. Šis archajinis žemės žadinimo paprotys, pasiekęs mūsų dienas, kaip labai įdomi ir azartiška velykinė pramoga, Lietuvos liaudies buities muziejuje praktikuojamas beveik 30 metų.

Manote, kad labai paprasta lazda vienu postūmiu toli nuridenti margutį jo nesudaužius? Klystate! Tam reikia gerų įgūdžių, atidos ir kantrybės. Primename, kad muziejus šiuo metu yra uždarytas, lankytojai neįleidžiami ir raginame Šv. Velykas švęsti namuose, o muziejų lankyti virtualiai. Taip pat ir šį žaidimą kviečiame žaisti kartu su šeima gamtoje, laikantis visų saugumo reikalavimų. Pasitreniravę dabar, kitąmet Velykų šventėje muziejuje lengviau laimėsite!

Linkime Jums gražių ir smagių švenčių!

Erika Nenartavičiūtė, vyr. muziejininkė

Vingaudas Baltrušaitis, vyr. muziejininkas