Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos liaudies buities muziejus, L. Lekavičiaus g. 2, LT-56336  Rumšiškės

Projekto pradžia: 2014.07.01

Projekto trukmė: 22 mėn.

Projekto partneris: Buskerud pastatų restauravimo centras (Buskerud bygningsvernsenter), Norvegija, www.buskerudbygningsvern.no

Bendra projekto vertė: 2 700 464,49 litų/ 782 108,57 EUR.

Numatytos projekto veiklos:

  • Aristavėlės dvaro rūmų LLBM pastato tvarkybos darbai. Tam, kad Aristavėlės dvaro rūmų pastatas  LLBM būtų pritaikytas Medinio paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro reikmėms, būtina atlikti svarbiausius trūkstamus statybinius bei restauravimo darbus – įrengti grindis, lubas, vidaus duris, vidaus ir lauko laiptus, vidaus apdailą, židinius, vidaus ir išorės sienų apdailą, apšvietimą ir pan.. bei įrengti vidaus inžinerinius tinklus ir –darbo vietas,  jas aprūpinti reikiama įranga.
  • Įrangos įsigijimas. LLBM  vystomame tyrimų centre atliekami  Lietuvos medinės architektūros paveldo išsaugojimui reikalingi taikomieji tyrimai, įgyvendinant projektą, numatoma toliau vykdyti inovatyvius neardomuosius kultūros paveldo tyrimus, naudojant šiuolaikines technologijas. Minėtiems tyrimams vykdyti bus įsigyjama šiuolaikinė technologinė įranga bei apmokyti muziejaus darbuotojai naudotis šia įranga.
  • Mokymai Norvegijoje. 10 dienų mokymuose Norvegijoje dalyvaus 5 muziejaus darbuotojai. Mokymų metu bus susipažinta su partnerio patirtimi, ypatingai organizuojant tradicinių amatų meistrų mokymus ir teikiant konsultacijas paveldo pastatų savininkams ir valdytojams. Mokymų programą parengs ir įgyvendins projekto partneriai.
  • Mokymai Lietuvoje. Mokymų Lietuvoje metu, numatoma gilinti Norvegijoje įgytas žinias ir pristatyti muziejaus darbuotojų atliktus „namų darbus“. Į mokymus Lietuvoje planuojama pakviesti kitų muziejų darbuotojus, socialinius partnerius (pvz. Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos) ir kt. organizacijų atstovus.
  • Medinio paveldo dienos šventė. Pagrindinė renginio tema – medinės architektūros paveldo vertė ir išsaugojimas. Šiame kontekste bus pristatomi tarpiniai projekto rezultatai – muziejaus lankytojai galės apžiūrėti Aristavėlės dvaro rūmuose atliekamus restauravimo darbus, veiks tradicinių amatų parodos, bus suorganizuotos meistrų varžybos, konkursai, apdovanojimai, tradicinių amatų specialistus ruošiančių mokyklų mugė ir pan.

Projekto viešinimo veiklos:

  • Apie projekto veiklas ir kitą, su projekto įgyvendinimu susijusią informaciją, pateikiame muziejaus svetainėje llbm.lt, medžiagą joje atnaujindami ne rečiau kaip kartą ketvirtyje.
  • Numatyti du projekto viešinimo renginiai, mažiausiai du pranešimai spaudai.
  • Bus išleista ir platinama projektą pristatanti informacinė skrajutė.
  • Apie atliekamų tvarkybos darbų pradžią informuos prie Aristavėlės dvaro rūmų įrengtas informacinis stendas, baigus tvarkybos darbus- atminimo lenta.

Projekto darbo grupė:

Projekto vadovas – Violeta Reipaitė, LLBM direktorė

Projekto finansininkas – Elvyra Arbačiauskienė, LLBM vyriausioji buhalterė

Projekto mokymų ir viešinimo veiklų koordinatorius – Gita Šapranauskaitė, LLBM vyresnioji muziejininkė

Projekto viešųjų pirkimų specialistas – Erika Zakarauskaitė, LLBM viešųjų pirkimų specialistė

Rangos darbų kontrolierius – Antanas Andriulaitis,  LLBM direktoriaus pavaduotojas

Projekto administravimo paslaugas vykdo – UAB „VEPROC Research and consulting“

Daugiau informacijos apie finansinį mechanizmą ir programą: www.norwaygrants.ltwww.eeagrants.lt; www.eeagrants.com.

Pasiteiravimui:

Gita Šapranauskaitė,

LLBM vyresnioji muziejininkė,

projekto mokymų ir viešinimo veiklų koordinatorė

Tel.: +37069917869

E-paštas: gita.sapranauskaite@llbm.lt