Centras įkurtas atstatytuose Aristavėlės dvaro rūmuose, kurie iš Kėdainių rajono į Lietuvos liaudies buities muziejų buvo perkelti  1987 m., nes išsaugoti jų vietoje nebuvo galimybių. Įgyvendinus rūmų atstatymo ir pritaikymo „Medinio architektūros paveldo tyrimų ir mokymo centro reikmėms“ projektą, sukurta infrastruktūra naudojama kaip medinio paveldo priežiūros ir tradicinių amatų mokymo bazė.

Centre rengiami seminarai, praktiniai ir teoriniai kursai, teikiamos profesionalų konsultacijos. Plėtojant tyrimo centro veiklą, orientuojamasi į medinių pastatų priežiūros ir tvarkybos temas, aktualias paveldotvarkos specialistams, tradicinių amatų meistrams, pastatų savininkams ir valdytojams. Centro darbuotojai atlieka istorinius menotyrinius, architektūrinius, technologinius ir konstrukcinius medinių pastatų tyrimus.

⠀⠀
TEIKIAMOS PASLAUGOS:

  1. Konsultacijos ir žvalgomieji tyrimai;
  2. Pastato apžiūra kartu su savininku/valdytoju, problemų aptarimas, galimų sprendimų pateikimas;
  3. Medinės architektūros istoriniai menotyriniai, architektūriniai, technologiniai ir konstrukciniai tyrimai;
  4. Medinių pastatų vertingųjų savybių nustatymas, fiksavimas, reikiamų dokumentų parengimas;
  5. Medinių pastatų pažeidimų nustatymas ir būklės įvertinimas;
  6. Tradicinių/specialiųjų technologijų tyrimai.
  7. Naujų ir tradicinių medžiagų bei technologijų suderinamumo, taikymo praktikoje tyrimai ir analizė;
  8. Kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkybos darbų planavimas, vykdymas, dokumentavimas;
  9. Medinio pastato paviršių terminiai matavimai.

 

Kultūros paveldo specialistė, architektė:

Rasa Bertašiūtė,  tel. +370 614 24136, el. p. rasaberta@gmail.com