Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių padalinio salėje kovo mėnesį veikia Lietuvos liaudies buities muziejaus muziejininkų parengta paroda „Lietuvos malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse“. A. Krištopaitis (1921–2011) – talentingas dailininkas, kraštotyrininkas, teatro dekoratorius, ypač daug jėgų atidavęs liaudies architektūros paveldui fiksuoti.