Siekiant projekto tikslo – LLBM viešinimo ir populiarinimo, rengiantis paminėti muziejaus įsikūrimo keturiadešimtmečio veiklos jubiliejų, projekto įgyvendinimo metu buvo parengti ir išleisti leidiniai bei įsigyta ekspozicinė įranga, skirta LLBM konferencijai.

Įgyvendinus projektą, atlikti muziejaus jubiliejaus minėjimo kilnojamosios parodos parengiamieji darbai: įsigyta viena ekspozicinės įrangos sistema ir 13 ekspozicinių rėmelių. Parengtas ir išleistas leidinys „Lietuva miniatiūroje. Informacinis leidinys apie Lietuvos liaudies buities muziejų, skirtas muziejaus ekspozicijų atidarymo 40-mečiui. Suvalkija“. Parengtas ir išleistas leidinukas „1974 – 2014: 40 metų su Jumis“. Leidinyje pristatoma muziejaus raida bei veikla per keturiasde-šimt metų: muziejaus kūrimosi istorija, ekspozicijų rengimas, ekskursijos,  parengtos edukacijos, renginiai bei kalendorinės šventės, surengtos parodos, konferencijos, informacija apie muziejuje saugomą gyvąjį paveldą, etnobotaniką bei kulinarinį paveldą.

Projektas yra tęstinis – bus parengti ir išleisti leidiniai apie kitus Lietuvos etnografinius regionus, pristatomus LLBM (Dzūkiją ir Aukštaitiją), surengta 40-čio konferencija, kurioje pristatoma šiam jubiliejui skirta paroda.