Labai smagu, kad reaguojant į pandemijos poveikį kultūros sektoriui, nuolat skatinama ieškoti kūrybiškų sprendimų, kurie užtikrintų kultūros paslaugų prieinamumą ir patrauklumą net ir pandemijos atveju.
 
Išties džiaugiamės pranešdami, kad šiemet jau gavome dalinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą inovatyviam projektui „Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas“ ir jau pasinėrėme į įtraukiančius darbus. Muziejaus svetainėje atsiras visiškai nauja skiltis, siūlant profesionaliai parengtus vaizdo seminarus ir su jais susijusią papildomą informaciją, mokomąją medžiagą.
 
Pirmosios temos – tradiciniai lietuvių liaudies marškiniai, Mažosios Lietuvos delmonai, audimo pradmenys, tradicinio sijono siuvimas, kurie bus įvairiapusiškai apžvelgti seminaruose, prieinamose tiek gyvai, tiek internetu. Visa informacija apie renginius bus skelbiama iš anksto. Numatomos virtualių ir gyvų seminarų temos:

1. Asta Vandytė ir Diana Tomkuvienė – „Lietuvių valstiečių moterų tradicinių marškinių (XIX–XX a.) puošyba ir tautinio kostiumo marškiniai“ (teorinis ir praktinis užsiėmimas);

2. Asta Vandytė „Tradicinių sijonų siuvimo ypatumai XIX a. viduryje ir pabaigoje“

3. Elena Matulionienė – paroda „Mažosios Lietuvos delmonai“, paskaita ir praktinis užsiėmimas  „Mažosios Lietuvos delmonai – tradicija ir šiandiena“;

4. Daiva Ona Šopienė (Lietuvos nacionalinis muziejus) ir Alina Žemienė „Linų ir vilnos tradicinis apdorojimas“;

5. Zita Baniulaitytė (Palangos krašto etnoklubas) – „Tradicinio audimo technologija“.

LLBM fonduose saugomi puikūs tekstilės pavyzdžiai, iki metų galo bus parengtas ir išleista pirmoji tekstilės katalogo dalis, pristatanti autentiškus skirtingų regionų marškinius, jų specifiką. Pateikiama su pagaviomis nuotraukomis, aprašymais, brėžiniais. Katalogas bus  prieinamas skaitmeniniu ir popieriniu formatais.

Siekiama, kad skaitmeninis projekto metu sukurtas turinys kuo plačiau būtų naudojamas edukaciniuose procesuose ir kūrybiškumui ugdyti, pasitelkiant savąją kultūrą, jos paveldą ir šiuolaikines technologijas, su kuriomis tampa įmanomas didelis prieinamumas ir netikėtos, išradingos senosios ir naujosios kultūrų jungtys.
 ⠀
Projekto metu įsitraukia ir bendradarbiauja skirtingos institucijos: Lietuvos nacionalinis muziejus, Palangos krašto etnoklubas, Klaipėdos etnokultūros centras, PROKINESIS.org, Lietuvos liaudies buities muziejus.
 ⠀
LLBM aktyviai dalyvauja projektuose, rengia paraiškas, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įvairių šiuolaikinių technologijų atstovais. Vien šį pusmetį pateikta dar 10 skirtingo pobūdžio paraiškų įvairiems finansavimo fondams.
 ⠀
Projekto kuratorė – Rasma Noreikytė.
 ⠀
Projektą „Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas“ remia Lietuvos kultūros taryba.