2014 m. birželio 21 d. sukanka 40 metų nuo Lietuvos liaudies buities muziejaus atidarymo šventės (įkurtas 1966 m., ekspozicija atidaryta 1974 m.). Šis leidinukas – proginė dovana Jums, mieli ir laukiami, buvę ir, tikime, daug kartų būsiantys, mūsų lankytojai. Kartu su Jumis lakoniškai dalijamės prisiminimais, džiaugiamės pasiekimais, tiesiame vilties tiltus į ateitį…

 

40 metų su jumis