2019 m. Lietuvos liaudies buities muziejus įgyvendina du itin didelės reikšmės projektus: „Lietuvos liaudies buities muziejaus pastatų – eksponatų stogų renovacijos ir tvarkybos bei pastatų ir statinių (eksponatų) komplekso apsaugos priemonių diegimo darbų investicijų projektą“ ir restauratorių dirbtuvių renovacijos projektą „Development of public services for cultural heritage preservation“.

 

„Lietuvos liaudies buities muziejaus pastatų – eksponatų stogų renovacijos ir tvarkybos bei pastatų ir statinių (eksponatų) komplekso apsaugos priemonių diegimo darbų investicijų projektas“ finansuojamas Valstybės biudžeto lėšomis. Šio projekto tikslas – išsaugoti materialų ir nematerialų kultūros paveldą užkoduotą muziejaus statiniuose renovuojant Lietuvos liaudies buities muziejaus pastatų – eksponatų stogus bei įdiegti pastatų ir statinių (eksponatų) komplekso apsaugos priemones pritaikant infrastruktūrą šiuolaikiniams lankytojų poreikiams, gerinant teikiamų paslaugų kokybę bei saugumą.

 

Restauratorių dirbtuvių renovacijos projektas „Development of public services for cultural heritage preservation“, finansuojamas pagal Interreg V-A Latvia – Lithuania 2014-2020 m. programą, kurio koordinatorius yra Lietuvos liaudies buities muziejus.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija finansavo ilgametį muziejaus projektą – minėjimą „Gedulo ir vilties diena“ pagal Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų finansavimo programą.

 

Lietuvos liaudies buities muziejus partnerio teisėmis dalyvauja Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekte „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004). Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“, kurio tikslas – modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, DB kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete, projekto dalyvių materialinės bazės, skirtos skaitmeninimui, sustiprinimas.

 

Lietuvos kultūros taryba šiais metais skyrė dalinį finansavimą 4 Lietuvos liaudies buities muziejaus projektams: „Garso instaliacijos Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelyje“, „Muziejus be sienų: Dzūkijos regiono ir tremties sektoriaus 3D virtuali projekcija“, renginių ciklas „Laikinoj atminty… “ ir paroda „Etnografinių lėlių kompozicijos. Darbai, papročiai ir pramogos “. Projektu „Garso instaliacijos Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelyje“ Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio ekspozicija bus papildyta šiuolaikinio lankytojo poreikius atitinkančiu technologiniu sprendimu, gilinančiu žinias apie Lietuvos kultūrą ir užmezgančiu emocinį ryšį su muziejaus ekspozicija. Įgyvendinus šiuos projektus bus parengta etnografinių lėlių paroda „Etnografinių lėlių kompozicijos. Darbai, papročiai ir pramogos“, suteikianti lankytojams išskirtinę galimybę pažinti lietuviškų etnografinių lėlių kompozicijų paveldą. Projekte „Muziejus be sienų: Dzūkijos regiono ir tremties sektoriaus 3D virtuali projekcija“ sukurtas produktas pagelbės pažinti Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografinius regionus inovatyviai ir šiuolaikiškai nuotoliniu (skaitmeniniu) būdu. Ši priemonė (multimedijos programa) sudarys sąlygas aplankyti pagrindines įžymias Dzūkijos regiono ir tremties sektoriaus ekspozicijos sodybas virtualioje realybėje. Projektas – renginių ciklas „Laikinoj atminty… “ pakvies prisiminti Kauno marių suformavimo istoriją renginyje „Nemuno virsmas mariomis“ – Kauno marioms – 60 metų, paminėti poeto Jono Aisčio 115-asias gimimo metines renginyje – J. Aisčio poezijos skaitymai po ąžuolu bei įprasminti vietovardžių metus (2019 m.) renginyje „Man ir šiandien tie vandenys spindi…“.

 

Įgyvendinami 2 tarptautiniai projektai. Lietuvos liaudies buities muziejus yra šių tarptautinių projektų partneris:

Ypatingas dėmesys  skiriamas kultūros paveldo išsaugojimo klausimams įgyvendinant tarptautinį projektą – „Development of the adult educational methods that are essentials for the preservation of the cultural heritage“, kurio įgyvendinimą finansuoja Nordplus Adult programa.

 

Justina Jakštaitė

Kultūros projektų vadovė

 

kultūros-ministerija
LATLIT_logo_LIT_full_CMYK
nordplus_adult_rgb_engedas2_3_726x542
lietuvos-kult-1280x496
Nordplus
image description