Interaktyvus žemėlapis
Linos Jonikės paroda „Paslaptys II“
Medžio skulptūrų paroda
Padėk muziejui pakeisti rūbą!
Muziejus atidarytas

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

2017 m. kovo 11 d. sukanka 27 metai, kai buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas buvo išskirtinis politinis įvykis, turėjęs istorinę reikšmę tiek Lietuvai, tiek visam pasauliui.

 

1990 m. kovo 11 d. buvo priimtas svarbiausias konstitucinis dokumentas – aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, skelbiantis, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Akte istoriškai ir teisiškai pagrįstas Lietuvos valstybingumo tęstinumas, pabrėžiant, kad 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Lietuvos Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Aukščiausiosios Tarybos deputatai ir prie parlamento susirinkę Lietuvos žmonės su viltimi ir ryžtu sutiko akto priėmimą.

 

Lietuvos Respublikos konstituciniame dokumente – 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo akte – ir kituose valstybingumo atkūrimo dokumentuose buvo išreikšta Lietuvos žmonių valia ir įkūnyti tautos siekiai. Istoriniai kovo 11 d. dokumentai žymėjo Lietuvos išsivadavimo iš tarybinės priklausomybės ribą ir pradėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo ir įtvirtinimo, jos tarptautinio pripažinimo ir tolesnės valstybingumo raidos laikotarpį. Lietuvos laisvėjimas skatino TSRS tautų vadavimąsi, turėjo įtakos TSRS valstybės irimui, politiniams pokyčiams buvusio Rytų Europos bloko šalyse ir visoje Europoje.

 

Nepriklausomos valstybės atkūrimas sulaukė didelio atgarsio Lietuvoje ir pasaulyje. Įvairūs Lietuvos gyventojų sluoksniai, politinės ir visuomeninės organizacijos palankiai sutiko savo siekių įkūnijimą istoriniuose aktuose, sveikino Lietuvos Respublikos vadovybę su nepriklausomybės atkūrimu, mitinguose, pareiškimuose ir laiškuose išreiškė savo pritarimą Aukščiausiosios Tarybos sprendimams, ragino telktis nepriklausomos demokratinės valstybės kūrimui, kvietė visus gyventojus pilietinei santarvei, kreipėsi į TSRS ir užsienio valstybių vadovus ir visuomenę, ragindami paremti Lietuvos siekius

 

Siekdama pasaulio valstybių pripažinimo, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kovo 17 d. kreipėsi į demokratinių valstybių vyriausybes. Lietuvos Respublikos vadovai ir diplomatai siekė, kad Lietuva teisiniu požiūriu sutvirtintų savo statusą pasaulio bendrijoje, atnaujintų diplomatinius santykius su užsienio šalimis, todėl plėtojo ryšius su jomis ir pagal išgales stengėsi paveikti Vakarų valstybių vadovų nuomonę, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir pripažinimas yra tarptautinė, o ne TSRS vidaus problema. Lietuvos Respublikos atstovas Vašingtone ir prie Šventojo Sosto Stasys Lozoraitis 1990 m. liepos 6 d. pro memoria, aptardamas savo pokalbį su Popiežiumi, akcentavo jo palankų nusiteikimą Lietuvos Respublikos atžvilgiu. Lietuvos garbės generalinis konsulas Venesueloje Vytautas A. Dambrava 1990 m. spalio 2 d. rašte Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui nurodė, kad, iškilus Lietuvos valstybingumo klausimui, Lietuvos Respublika gali tikėtis Venesuelos ir kitų Lotynų Amerikos valstybių paramos Jungtinių Tautų Organizacijoje. Lietuvos Respublikos vadovų ir diplomatų pastangos informuoti pasaulį apie Lietuvos siekius ir keisti Vakarų valstybių požiūrį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo situaciją tiesė Lietuvai kelią į visavertį pasaulio pripažinimą ir integravimąsi į Vakarų demokratinių valstybių bendriją.

 

Įvertinant Lietuvos Respublikos konstitucinio dokumento – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ – istorinę reikšmę, šis Lietuvos valstybės naujajame archyve saugomas dokumentas 2006 m. kovo 30 d. buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Informacija paimta iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos puslapio.

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.

Renginiai gegužę
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Smiley face

Partneriai ir rėmėjai

Malsena_logo 

 

kauno_diena

tau-lt

 

LRT_logo12aidaikitasp4mazas2017
Rumsiskiu_baldai_permatomas fonasLietuve.lt logotipas internetui

 

 


biodinamikos logo

husqvarna-comkaisiadorieciams-logo-tekstas 

Logotipas_Reformacijai500

Lietuvos_muziejai_logotipas_naujasLMA-logo-melynas

 

eeagrants-lttautinio kostiumo metaiLT100-tinklapiams-2
Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas_pakoreguotas_Ilogo_muzieju_kelias_2013_1_dlogo su seseliuETNO_logo_2013_PANTONE_2

 

Products12714-1000x1000-371510