Interaktyvus žemėlapis
Karantinas 2020

Sveikiname Jus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga!

LIETUVOS AIDAS„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

 

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to kai dr. Jonas Basanavičius rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių. 1918 m. vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį.

 

2018 metais, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, Lietuvos liaudies buities muziejus planuoja įrengti parodą „Šeimos istorija – Valstybės istorija XIX a. pab. – XX a.“, kuri Lietuvos valstybės raidą atskleistų per vienos šeimos trijų kartų gyvenimo įvykius. Tai pasakojimas apie lietuvių inteligentų Kumečių – Dovydaičių šeimą Lietuvos valstybės kūrimosi ir okupacijos laikotarpiu (XIX a. pab. – XX a.). Šeimoje buvo Nepriklausomybės akto signataras Pranas Dovydaitis (1886-1942), knygnešys, Ministras pirmininkas, profesorius-teisininkas, karininkas. Taip pat šioje giminėje buvo ir Lietuvos kariuomenės savanorių beiLietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvių, aktyvių visuomenininkų, politinių ir ekonominių emigrantų, partizanas, tremtinių, kraštotyrininkas, paprastų ūkininkų ar namų šeimininkių.

 

Paroda pristatys Lietuvos valstybės raidą sudėtingu laikotarpiu – pateikiant asmeninius šeimos pasakojimus, relikvijas, daiktus bus kuriamas intymus ryšys su kiekvienu jos lankytoju. Paroda skatins domėtis savo giminės istorija, parodys, koks svarbus yra kiekvieno piliečio indėlis valstybės kūrimuisi.

 

 

Pranas Dovydaitis

Nepriklausomybės akto signataras Pranas Dovydaitis gimė 1886 m. gruodžio 2 d. Marijampolės apskrities Višakio Rūdos valsčiaus Runkių kaime. Su pertraukomis lankė Višakio Rūdos pradinę mokyklą, mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, bet 1905 m. iš jos pašalintas už dalyvavimą streike. 1908 m. pavasarį eksternu išlaikė egzaminus Marijampolės gimnazijoje, o rudenį įstojo į Maskvos universiteto Teisių fakultetą, kurį pasirinko tikėdamasis vėliau darbuotis Lietuvos labui ir kurį baigė 1912 m. Tačiau Pr. Dovydaitį labiau traukė filosofijos, istorijos ir gamtos mokslai, todėl 1912 m. įstojo į Istorijos-filosofijos fakultetą, tačiau jame mokėsi tik vienerius metus. Karo metais, nustojus leisti „Viltį“, persikėlė į Kauną ir 1916 m. tapo „Saulės“ (vėliau Kauno I valstybinės) gimnazijos vadovu (1922 m. direktoriaus pareigas perėmė iš Vilniaus ištremtas M. Biržiška). 1918 m. tapo pirmuoju mėnesinio pedagoginio žurnalo „Lietuvos mokykla“ redaktoriumi. Nors direktoriaudamas nemažai vargo, tačiau nesiribojo vien gimnazijos reikalais, jungėsi ir į visuomeninį gyvenimą. 1917 m. Vilniaus konferencijoje Pr. Dovydaitis buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Renginiai gruodį
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Smiley face

Partneriai ir rėmėjai

Malsena_logo 

 

kauno_diena

tau-lt

 

LRT_logo12aidaikitasp4mazas2017
Rumsiskiu_baldai_permatomas fonasLietuve.lt logotipas internetui

 

 


biodinamikos logo

husqvarna-comkaisiadorieciams-logo-tekstas 

Logotipas_Reformacijai500

Lietuvos_muziejai_logotipas_naujasLMA-logo-melynas

 

eeagrants-lttautinio kostiumo metaiLT100-tinklapiams-2
Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas_pakoreguotas_Ilogo_muzieju_kelias_2013_1_dlogo su seseliuETNO_logo_2013_PANTONE_2

 

Products12714-1000x1000-371510